Hyppää sisältöön
Valkoinen talo, jossa on punertava katto. Talon seinässä on osoitenumero kultaisilla numeroilla. Etualalla näkyy pihaa, jossa on pari puuta sekä erilaisia pensaita.
CycloMedia

Haja-asutusalueen osoitteet

Haja-asutusalueella käytetään etäisyyteen perustuvaa 10-jakoista osoitejärjestelmää. Osoitenumero määräytyy liittymän tai rakennuspaikan sijainnin etäisyydestä tien alkupisteeseen. Etäisyyden metrimäärästä jätetään pois viimeinen numero, eli 100 metriä tien alkupisteestä on osoitenumerona 10.

Haja-asutusalueella osoitenumero annetaan pääsääntöisesti rakennusluvan yhteydessä, kun kyse on uudisrakentamisesta.

Saarissa olevan rakennuspaikan lähiosoite muodostuu saaren nimestä ja osoitenumerosta. Numerointi määritetään saaren pohjoiskärjestä myötäpäivään rantaviivaa pitkin lasketusta 10-jakojärjestelmän mukaisesta etäisyydestä. Rantaan ulottumattoman rakennuspaikan osoite määritetään kohdistamalla rakennuksen sijainti kohtisuoraan rantaviivaan.

Saaren lähiosoitteen lisäksi kunta antaa mantereella oleville laitureille ja vastaaville kulkupaikoille saareen osoitteet. Kulkupaikan osoitetta tarvitaan opastettaessa kulkemista saareen.

Tietoa osoitteiden päivittymisestä eri toimijoiden karttapalveluihin (esim. Google Maps) ja navigaattoreihin

Osoitteen merkitseminen haja-asutusalueella

Rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain on asetettava näkyvään paikkaan kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta. Rakennuksen omistaja on velvollinen asettamaan ja ylläpitämään tunnusta.

Sijoita tien välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero sijoitetaan seinään, tielle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalla.

Jos rakennus ei ole tien välittömässä läheisyydessä, sijoita osoitenumero sijoitetaan näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 2 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erilliseen pylvääseen.

Rakennuspaikkojen osoitenumerokilpien pystyttämiseen maantien varrelle tarvitaan tiehallinnon lupa.

Kun pääasiallinen liikennöintitapa saaressa tai mantereella olevalle kiinteistölle on venekuljetus, sijoita osoitenumeroa ilmaiseva kilpi sijoitetaan kiinteistön rantautumispaikkaan. Sijoita kilpi sijoitetaan ranta-alueella siten, että se näkyy järvi- tai merialueen suuntaan.

Rakennuksen osoitenumerosta päättää kunta. Rakennuksen osoitenumeroita valvovat kuntien rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset.