Du är här

Utställningar

K.H.Renlunds museums mål är att genom sina utställningar ge en mångsidig bild av Karleby stads och Mellersta Österbottens kulturhistoria och konst. Museets egna samlingar utgör grunden för utställningsverksamheten. Utställningarna är av både permanent (3-5 år) och temporär (2-4 mån.) karaktär. I temporära utställningar visas oftast verk av konstnärer som endera valts på basen av ansökan eller som bjudits in. Till temporära utställningar hör också utställningar som gjorts i samarbete med andra aktörer och turnerande utställningar som hyrts av annan producent. 


Långbrogatan 39
Tfn. 040 806 5165

Upp

Uppdaterad 13.6.2019 | Skriv ut