Du är här

Musik

Karleby som är centralort för musikregionen Mellersta Österbotten har ett brett och högkvalitativt utbud av konserter inom konsertmusik, folkmusik och populärmusik. I staden ges också undervisning inom musik, allt från musiklekskola till studier som syftar på ett yrke inom musik.

Konsertverksamhet
Mellersta Österbottens kammarorkester hör till de mest kända kammarorkestrarna i Finland och spelar också mycket utomlands. Mellersta Österbottens Kammarorkester och Karleby Orkester uppträder flera gånger per år på hemorten bl.a. i Snellmanssalen, Karleby sockenkyrka och Gamlakarleby stadskyrka. Mera information om orkestern och konserter hittar du på orkesterns hemsida och från stadens evenemangskalender

Musikenheten vid Centria Yrkeshögskola och Mellersta Österbottens konservatorium arrangerar ett stort antal varierande konserter varje år i konservatoriets konsertsal (Långbrogatan 16). Mera information om skolornas konsertverksamhet hittar du på deras hemsidor.

Snellmanssalens konsertutbud hittar du på salens hemsidor.

Musikevenemang
Karleby erbjuder högklassiga musikupplevelser såväl musikevenemang som konserter.  Karleby Vinteraccordeon erbjuder en mångsidig och kvalitetsfylld festival varje år i sluten av februari. Ullava bildkonst och musikveckan arrangeras sista veckan i juni och Lochteå Kyrkomusikfestspel vanligen i sluten av juli. Den traditionella Scandinavian Blues Party arrangeras på oktober. Mera information om musikevenemang i Karleby hittar du i Karlebystads evenemangskalender och i facebook Kultur-Karleby samt KP24 evenemangskalender. 

Musikundervisning
Musikundervisning för barn erbjuds av Mellersta Österbottens konservatorium, Karleby Rockskola och Karlebynejdens institut. I Kelviå ordnas årligen ett stort musikläger för unga musikstuderande Kohtalona Käläviä -musikläger. Mera information om stadens musikundervisning hittar du på studieplatsernas och musiklägrets hemsidor under länkarna.

Föreningsverksamhet
I staden finns det många olika organisationer som organiserar hobbyverksamhet inom musik. Närmare uppgifter av stadens musikföreningar hittar du i eViljo föreningsregistret. Körernas och musikföreningarnas prokgram samt konsertverksamhet hittar du  i Karlebystads evenemangskalender och i facebook Kultur-Karleby samt KP24 evenemangskalender.


Upp

Uppdaterad 5.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut