Olet tässä

Nuorisopalvelut

Nuorisopalvelujen tehtävänä on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.


Toiminnalla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Nuorisopoliittista tehtävää toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten kanssa sekä yhteistyönä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden kanssa.


Tavoitteena on edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja.


Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille kohtaamispaikkoja nuorisotalojen, -tilojen ja -tapahtumien muodossa.


Toiminnot rakentuvat vuonna 2017 uudistetun nuorisolain määrittelemiin lähtökohtiin jotka ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen.


Voit ottaa meihin yhteyttä nuoren elämään liittyvissä asioissa.


Ajankohtaista:

Sivun alkuun

Päivitetty 25.8.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta