Du är här

Navigatorn i Mellesta Österbotten

Navigatorn i Mellersta Österbotten är lågtröskelservice för unga och unga vuxna under 30 år, som erbjuder information och vägledning i bl.a. 

  • studieval
  • karriärplanering
  • sysselsättning
  • vardag och hälsa

Navigatorn är beläget i Karleby på Trädgårdsgatan 2 och är öppet ti-to mellan kl. 13 och 16. Övriga tider med tidsbokning åt Navigatorns personal.

Navigatorns service är gratis och man behöver ingen remiss. Till Navigatorn kan man också komma tillsammans med en kompis, förälder eller övrig person. Navigator -verksamhet finns även i Kaustby -regionen och social media.

Navigator -verksamhet görs i samarbete med kommunens uppsökande ungdomsarbete och en bred samarbetsnätverk. I utveckling av verksamheten medverkar även de unga och tredje sektorns aktörer. I samband med Navigatorn i Karleby finns Vinge Café, som har öppet då Navigatorn är öppet. 

Bakgrund

Navigator -verksamhet utvecklas med ESF -finansiering under åren 2015-2018. Under projektperioden planeras och omprövas en sektorsövergripande servicemodell, som tar i beaktande de handledningstjäster som redan finns för unga.

Projektets centrala mål är att förbättra och förtydliga nätverkssamarbetet och öka ungas delaktighet i utvecklande av service.

Projektets förverkligare är Karleby stad och delförverkligare är Mellersta Österbottens utbildningskoncern.

          


Upp

Uppdaterad 9.10.2020 | Skicka respons | Skriv ut