Hyppää sisältöön

Ankkuritiimi

Kun huoli nuoresta herää, ota rohkeasti yhteyttä Ankkuritiimiin niin haetaan yhdessä ratkaisua tilanteeseen.

Ankkuritiimin puhelinnumero 040 488 2904, sähköposti ankkuritiimi@kokkola.fi

Ankkuritoiminta pyrkii edistämään nuorten hyvinvointia ja ennalta ehkäisemään rikoksia. Toimintaa toteuttaa moniammatillinen Ankkuritiimi, jossa on edustajat poliisista, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta ja nuorisopalveluista.

Ankkuri-malli perustuu moniviranomaisyhteistyöhön, jossa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä. Työntekijät tekevät ryhmänä tiivistä yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen tiimin käyttöön.

Moniammatillisen yhteistyön ansiosta asiakkaat saavat kokonaisvaltaista ja nopeaa tukea sekä ohjausta yhdestä toimipisteestä. Ratkaisevaa on, että asiakas pääsee nopeasti avun piiriin ilman viranomaiselta toiselle ”pompottelua”.

Kokkolan Ankkuritiimin toimisto on Kokkolan poliisiasemalla, jossa se käsittelee kaikki alle 18-vuotiaiden tekemiksi epäillyt rikokset ja rikolliset teot sekä poliisin ja muiden viranomaistahojen tekemät lastensuojeluilmoitukset, jotka koskevat alaikäisen päihteiden käyttöä tai rikollista toimintaa.

Ankkuritiimi tapaa nuoren ja hänen huoltajansa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea tarkoituksenmukaisesti ja tarvittaessa ohjata oikean avun tai tuen piiriin.

Ota yhteyttä