Hyppää sisältöön
Laattoihin on kirjoitettu katuliiduilla "Kaikki järjestyy" sekä piirretty kukkia ja sydän.

Tukea erilaisissa elämäntilanteissa

Nuorisopalvelut tarjoaa apua ja tukea eri-ikäisille lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen erilaisissa elämäntilanteissa.

  • Ohjaamo Keski-Pohjanmaa on kaikille alle 30-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, neuvontaa ja ohjausta muun muassa koulutusta suunniteltaessa ja koulutuksen aikana, urasuunnittelussa, työllistymisasioissa sekä arkeen ja terveyteen liittyvissä asioissa.

    Lue lisää Ohjaamo Keski-Pohjanmaasta…

  • Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa ja auttaa alle 29-vuotiaita nuoria sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään heidän kasvuaan, itsenäistymistään, osallisuuttaan yhteiskuntaan ja muuta elämänhallintaa sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivä nuorisotyö perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen ja nuoren kanssa tehtävään yhteistyöhön.

    Lue lisää etsivästä nuorisotyöstä…

  • Ankkuritoiminta pyrkii edistämään alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointia ja ennalta ehkäisemään rikoksia. Toimintaa toteuttaa moniammatillinen Ankkuritiimi, jossa on edustajat poliisista, sosiaalitoimesta, terveydenhuollosta ja nuorisopalveluista.

    Lue lisää Ankkuritiimistä…

Ota yhteyttä