Du är här

Ungdomstjänster

Karleby Ungdomstjänster svarar för tjänster som ordnas för ungdomar. Ungdomstjänsters verksamhetsområde omfattar hela Karleby – såväl centrum som Kelviå, Lochteå och Ullava.

Ungdomstjänsters verksamhet styrs av en utvecklingsplan som utarbetats för 2010-2020. Utvecklingsplanen har utarbetats i samarbete mellan ungdomstjänsters personal och ungdomar från Karleby.

Planen utgår från ungdomslagen, regeringens barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram, Karleby stads strategi samt bildningsväsendets mål.

  • Vi främjar ungdomars välfärd i hela staden

  • Vi beviljar ungdomsorganisationer och -grupper understöd

  • Vi upprätthåller ungdomslokaler

  • Vi hyr ut utrymmen för ungdomars och organisationers bruk

  • Vi ordnar evenemang och verksamhet för ungdomar

  • Vi stöder ungdomarnas egen hobbyverksamhet

  • Vi stöder och ordnar lokala och internationella projekt.

Du kan kontakta oss i ärenden som berör ungdomars liv.


Upp

Uppdaterad 17.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut