Du är här

Badstränder

Med allmän badstrand avses en badstrand som besöks av över 100 badare per dag. Med små allmän badstrand avses en badstrand som besöks av under 100 badare per dag. I samarbetsområde för Mellersta Österbottens miljöhälsovård finns det 33 små allmänna badstränder. Allmänna badstränder finns fem och de alla finns i Karleby. Över de allmänna och små allmänna badstränderna har upprättats och uppdaterats en förteckning inför varje badsäsong. Allmänheten har tillfälle att lägga fram förslag och synpunkter av förteckningen.

Badvattenskvalitet, av badstränderna, som är nämnda i förteckning över badstränder, kontrolleras genom regelbunden provtagning under badsäsong (15.6. – 31.8.). Från de allmänna badstränderna skall hälsoskyddsmyndigheten årligen ta minst 4 prover, av vilka ett tas omkring två veckor innan badsäsongen inleds och de övriga med jämna mellanrum under badsäsongen. Från små allmänna badstränder (under 100 badare per dag) tas minst tre prov med jämna mellanrum under badsäsongen. Dessutom övervakas badsträndernas hälsosamhet och säkerhet med regelbundna inspektioner.

Provresultaten av badvattnet hålls till påseende på badstrandens anslagstavla. Under badsäsongen (15.6 - 31.8.) hålls resultaten till påseende även på dessa sidor.

Karhukorvenjärvi, Lochteå
Karhukorvenjärvi, Lochteå
 

Upp

Uppdaterad 2.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut