Mene sisältöön

Navigaatio

Tankarin historiaa

Merestä syntynyt

Kokkolan merellinen portti, Tankarin saari on vuosisatojen ajan tarjonnut suojaansa rannikon kalastajille ja hylkeenpyytäjille sekä opastanut merenkulkijat turvallisesti Kokkolan satamaan. 1200-luvulla maankohoamisen myötä merestä noussut ja 1500-luvulla hylkeenpyytäjien ja kalastajien tukikohdaksi vakiintunut karu luoto sai jo varhain tunnuksekseen merimerkin.

Merenkulkijoiden oppaaksi rakennettiin kivikummeli, jonka näkyvyyttä lisäsi kummelista esiin pistävien rautatankojen päihin kiinnitetyt tynnyrit. Aiemmin Klippan-nimisenä tunnettu saari sai merimerkkinsä ansiosta nimen Tankokari, josta myöhemmin muotoutui saaren nykyinen nimi Tankar.

Karikkoisten, vaarallisten väyliensä johdosta Kokkolan edustan matalikot vaikeuttivat suurten alusten saapumista kaupungin satamaan. Alusten kasvaessa joutuivatkin kaupungin porvarit palkkaamaan luotsin satamaan saapuvien ja sieltä lähtevien alusten turvaksi. Luontevaksi luotsiasemaksi vakiintui Tankarin saari.

1800-luvun puolivälissä saaren luotsit siirtyivät valtion palvelukseen. Kun vielä nykyäänkin käytössä oleva majakka valmistui vuonna 1889 ja sen käyttöön tarvittiin omaa henkilöstöä, vakiintui saarelle kaksi vireää yhteisöä: saaren vehreämpi eteläpää oli kalastajien valtakuntaa kun taas saaren karu pohjoisosa kuului valtiolle.


Tuhansien tarinoiden Tankar

Saaren pohjoisosan majakanvartija- ja luotsiyhteisön maalatut tuvat nousivat majakan ympärille. Kesäisin saarella asuneiden silakanpyytäjien ja heidän perheidensä elämäntavasta taas kertoo saaren itärannan suojaisen sataman ympärille rakentunut tunnelmallinen kalastajakylä. Suolan tuoksu, vuosisatojen merituulten harmaannuttamat kalastajamökit sekä mökkien seinustojen ja saaren hylkeenpyyntimuseon perinteiset pyyntivälineet muistuttavat ajasta, jolloin elannon hankkiminen mereltä oli kovaa ja usein vaarallistakin.

Noin 20 kilometrin matka kaupunkiin antoi Tankarin saarelaisille vapauksia, mutta vaati kalastajayhteisöltä myös omia sääntöjä. Tankarissa järjestystä valvoivat satamavouti ja karikokous, jotka noudattivat toiminnassaan Ruotsin kuninkaan vuonna 1726 hyväksymää, valtakunnan kalastuspaikoille laadittua satamajärjestystä. Kruunun lisäksi elämää Tankarissa ohjasi myös kirkko. Kun matka Kaarlelan kirkkoon todettiin saarelaisten kannalta kohtuuttomaksi, rakennettiin Tankariin vuonna 1754 kirkko, jossa seurakunnan apupappi piti kesäaikana jumalanpalveluksia.


Tankar tänään

Tämän päivän Tankar on monipuolinen matkailukohde, joka tarjoaa kiireettömälle katsojalle unohtumattomia luontokokemuksia ja otteita vanhasta saaristolaiselämästä. Majakkasaari Tankar on matkailullisesti yksi Suomen merkittävimpiä majakkasaaria.

Vanhat kalastajamökit sekä niiden keskellä sijaitsevat kahvila ja vierasmaja muodostavat viehättävän saaristolaiskylän, jota vanha kirkko hallitsee omalta kallioltaan. Hylkeenpyyntimuseo esittelee rannikon vanhaa pyyntikulttuuria ja majakanseutu luotsi- ja majakanvartijaperheiden elämänpiiriä.

Vierailu saaren kirkossa pysäyttää. Vielä tänäänkin kalastajien puumerkkien koristamat ahtaat penkit ja vanha kirkkotaide ohjaavat kappelissa kävijää hartauteen ja nöyryyteen. Tankar on Kokkolan ja Pietarsaaren välisen saariston pohjoisin metsäinen saari, jonka pinta-ala kasvaa ja kasvillisuus muuttuu jatkuvasti maan kohotessa. Saaren sijainti antaa sen luonnolle erityisen, merellisen leiman, jota värittävät monipuolinen kasvilajisto sekä lukuisat saarella asuvat tai sen kautta muuttavat lintulajit.

Tankar tarjoaa tunnelmallisen yöpymisen luotsiaseman huoneissa Tankar Innissä, vanhoissa majakkamestarin ja majakkamiesten tuvissa sekä aitoon saaristolaishenkeen kalastajakylän vierasmajassa.

Ja kaiken yllä sykkii majakan valo, Tankarin sydän.

”Tankar on minulle kuin paratiisi: karu saari kallioineen ja tyrnimarjoineen, kokonainen rykelmä pieniä mökkejä ja laitureita, majakka, luotsiasema – ja kaiken tämän yllä leijuu suolan tuoksu, joka vie ajatukset Pohjanlahden pohjattomiin rikkauksiin.” (Erla Hovilainen, 1945)


Elämää Tankarissa - luotsit työssään

Tankarin majakka kuvattuna 1895

Muistolaatan paljastustilaisuus 1932

Seurue retkellä

Elämää Tankarissa

Tekstisi tulee tähän.
Tankarin vanha panorama
matkailu

Sivun alkuun