Hyppää sisältöön

Ajankohtaista asiaa yksityisteistä 10/2023

Valtion yksityistieavustusten rahamäärä putoaa

Valtion ensi vuoden budjettiin on varattu ELYjen myöntämiin yksityistieavustuksiin 8,5 miljoonaa euroa. Vaikka viime vuosilta käyttämättä jääneitä siirtomäärärahoja on vielä jonkin verran käytettävissä, ennakoi Tieyhdistys, että ensi vuonna kaikki rahoitusta hakevat tiekunnat eivät tule sitä saamaan.

Määräaikaisella asetuksella vuosille 2023–2025 nostettu avustusmäärä (70%) palaa vuoden 2026 alussa 50%:in tukikelpoisista menoista.

Metsätalouden Metka-rahoitus tulee metsäteille

Metsätalouden tukemiseksi tarkoitettu Metka-rahoitus (aiemmin Kemera) käynnistynee vuodenvaihteessa. Tukiehtoja ei vielä ole julkaistu, mutta tuke myönnettänee jatkossakin tieosakkaalle, ei tiekunnalle. Metsätiekuntien kannattaa harkita Metka-rahoitusta vaihtoehtona ELY:n avustukselle.

Aurausviitoitus

Valmistaudu talvihoitokauteen pystyttämällä aurausviitat.

Aurausviitoituksen tarkoitus on

  • merkitä tien turvallisesti aurattava leveys
  • estää yliauraaminen ojan päälle
  • merkitä auraamista haittaavat tai vaarantavat kivet ja muut esteet
  • merkitä tietä kaventavien, lyhyiden rumpujen paikat
  • merkitä muidenkin rumpujen paikat mahdollisesti tarvittavan rummunsulatuksen varalta
  • merkitä kohtaamispaikat, kavennukset ja tarvittaessa liittymien paikat
  • merkitä muut erityiskohteet, mm. kaiteiden päät

Aurausviittoina käytetään nykyään enimmäkseen muovisia, heijastinnauhalla varustettuja oransseja aurausviittoja. Yleisimmät mitat ovat Ø20 mm x 1500 mm ja Ø25 mm x 1500/1800 mm. Viittoja myydään yleensä 50 kappaleen nipuissa sekä yksittäiskappaleina.

Vastuu turvallisesta aurausviitoituksesta on viime kädessä tienpitäjällä. Aurausviittojen pystyttäminen sopii parhaiten aurausurakoitsijan tehtäväksi. Tienpitäjä voi tehdä pystytyksen itsekin tai ostaa sen muulta palveluntarjoajalta. Viitat asetetaan noin 0,1 metriä ojaluiskan taitteen ulkopuolelle ja kallistetaan hieman eteenpäin ja ulospäin.

Yksityisteillä asennus tehdään yleensä käsityönä rautakankea käyttäen. Aurausviittojen suositeltava välimatka on suoralla tieosuudella 70–80 metriä. Mutkaisella tieosuudella välimatka on 40–50 metriä. Suositeltavaa on pystyttää viitat tien vastakkaisilla puolilla kohdakkain.

Aurausviitoituksessa on huolehdittava liikenteen varoittamisesta ja liikenteelle aiheutuvien vaarojen välttämisestä. Kaikissa autoissa ja työkoneissa on oltava asianmukaiset varoituslaitteet. Jalkamiesten on hyvä käyttää heijastinliiviä. Tienylitykset ja siirtymiset on tehtävä varovaisuutta noudattaen.

Työn tilaajan ja toteuttajan keskinäinen vastuu määräytyy urakkasopimuksen tai alan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Haku TIKO-tieisännöitsijäkoulutukseen päättyy 31.10.

Haku tammikuussa 2024 alkavaan TIKO-tieisännöitsijäkoulutukseen on ollut avoinna syyskuun alusta lähtien ja hakemuksia on tullut jo hyvin. Muista kuitenkin lähettää hakemuksesi viimeistään 31.10. mennessä. Koulutuksen hinta on oppilaalle 690 euroa. Hintaan sisältyvät majoitus, ruokailu lähijaksolla ja opintomateriaalit. Koulutus toteutetaan, jos Traficom myöntää hankkeelle rahoituksen.

Tienhoito.fi-palvelu

Suomen metsäkeskuksen hallinnoimalla tienhoito.fi -sivustolla on tarjolla teihin ja siltoihin liittyvää kuntotietoa. Tiekuntakartoilta löytyvät tällä hetkellä jo usean maakunnan silta- ja tietiedot. Sivustolle julkaistaan lisää tietoa loppuvuoden ja ensi vuoden aikana. Kuntotietoa kerätään mm. huoltovarmuuden tarpeisiin käynnissä olevassa TIESIT-hankkeessa. Julkaistava tieto on palvelussa avoimesti selailtavissa.

Palvelusta löytyy myös tiekuntien yhteystietoja, jotka perustuvat tiekuntien tekemiin ilmoituksiin. Metsäkeskus toivookin, että kaikkia tienkäyttäjiä palvelevien yhteystietojen määrä kasvaisi tiekuntien ilmoitusten avulla.

Palveluntarjoajat pääsevät matalalla kynnyksellä mukaan Tienhoito.fi -palveluun ja voivat myös tarjota omia palveluitaan tienpitäjille.

Tutustu tienhoito.fi -palveluun