Hyppää sisältöön

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kokkolan Vedelle luvan pohjaveden ottamiseen Karhinkankaan pohjavesialueella

Aluehallintovirasto on myöntänyt Kokkolan Vedelle luvan pohjaveden ottamiseen Karhinkankaan pohjavesialueella Lohtajalla. Pohjavettä saa ottaa enintään 8 000 m3/d kuukausikeskiarvona laskettuna. Hankkeen tarkoitus on parantaa Kokkolan talousveden jakelun toimitusvarmuutta. Hankkeessa varaudutaan myös veden toimittamiseen tulevaisuudessa Lohtajan, Kälviän ja Kannuksen alueiden tarpeisiin.

”Luvan saanti on merkittävä askel Kokkolan Vedelle. Karhinkankaan pohjavesialue lisää vedenjakelumme huoltovarmuutta yhdessä Patamäen uuden vedenkäsittelylaitoksen kanssa”, iloitsee vesilaitosjohtaja Minna Väisänen.

Kokkolan kaupungin vesihuollosta vastaa Kokkolan Vesi, joka on kaupungin omistama liikelaitos. Kokkolan Veden tehtävänä on toiminta-alueillaan hankkia, puhdistaa ja jakaa vähintään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen laatuvaatimukset ja -suositukset täyttävää talousvettä sekä huolehtia jätevesien johtamisesta ja puhdistamisesta. Kokkolan Vesi ottaa nykyisin raakaveden Patamäen pohjavesialueelta.