Fortsätt till innehållet

Regionförvaltningsverket har beviljat Karleby Vatten tillstånd för uttag av grundvatten från Karhinkangas grundvattenområde

Regionförvaltningsverket har beviljat Karleby Vatten tillstånd för uttag av grundvatten från Karhinkangas grundvattenområde i Lochteå. Grundvatten får tas högst 8 000 m3/d beräknat enligt månadsgenomsnittet. Syftet med projektet är att förbättra hushållsvattnets leveranssäkerhet i Karleby. I projektet förbereder man sig också på att i framtiden leverera vatten för Lochteås, Kelviås och Kannus behov.

”Erhållandet av tillståndet är ett stort steg framåt för Karleby Vatten. Grundvattenområdet i Karhinkangas tillsammans med den nya vattenbehandlingsanläggningen i Patamäki förbättrar vår vattenförsörjningsberedskap”, berättar vattenverksdirektören Minna Väisänen.

Karleby Vatten är ett affärsverk som ägs av staden och ansvarar för vattenförsörjningen i Karleby stad. Karleby Vattens uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta vattenförsörjningen och reningen och leveransen av vatten som uppfyller Social- och hälsovårdsministeriets kvalitetskrav och rekommendationer samt avledningen och reningen av avloppsvatten i överensstämmelse med tillståndsvillkoren. Karleby stad tar för närvarande råvatten från grundvattenområdet i Patamäki.