Hyppää sisältöön

Anna ehdotuksesi Lucina Hagman -palkinnon saajaksi 2024

Kokkolan kaupunki jakaa vuonna 2024 viidennen Lucina Hagman -palkinnon. Palkinto myönnetään Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkamisesta toimijalle, joka edistää

  • koulutuksen tasa-arvoa
  • sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
  • tekee pedagogista työtä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamiseksi.

Palkinnon saajana voi olla Kokkolan kaupungin alueella työskentelevä yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on joko määrätietoisen ja pitkäaikaisen työn tai uuden innovaation avulla edistänyt jakoperusteissa mainittuja tavoitteita. Perustellusta syystä palkintoa voidaan yhtenä vuonna jakaa useampia kuin yksi.

Palkitut voivat työskennellä lasten ja nuorten parissa kaikilla kasvatuksen ja opetuksen aloilla varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluopetukseen saakka.
Viime vuonna palkinnon sai Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän (Kpedu) opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho. Lucina Hagmanin juhlavuoden kunniaksi myönnettiin lisäksi kunniamaininta, jonka sai Lucina Hagmanin koulun aineenopettaja Pirjo Tuunala.

Palkinto jaetaan tänä vuonna 9. syyskuuta. Palkinto koostuu kunniakirjasta ja palkitsemisesta päättävän toimielimen määräämästä stipendistä.

Ehdotukset ja perustelut palkinnon saajaksi/-saajiksi pyydetään antamaan 13.6. mennessä: