Fortsätt till innehållet

Föreslå mottagare av Lucina Hagman-priset 2024

Karleby stad delar ut det femte Lucina Hagman-priset år 2024. Priset delas ut för arbete som för vidare arvet efter Lucina Hagmans pedagogiska filosofi till en aktör som främjar

  • jämlik utbildning
  • jämställdhet och jämlikhet mellan könen
  • förnyandet fostran och utbildning genom sitt pedagogiska arbete.

Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som arbetar inom Karleby stads område och som antingen genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat de mål som nämns i grunderna. Av motiverade skäl kan fler än ett pris delas ut per år.

Prismottagarna kan arbeta med barn och unga inom någon sektor för fostran och utbildning, allt från småbarnspedagogik till högskoleundervisning.

År 2023 tilldelades Lucina Hagman-priset Anne Eteläaho, koordinator för studerandevården vid Mellersta Österbottens utbildningskoncern (Kpedu). Med anledning av Lucina Hagmans jubileumsår beviljades också ett hedersomnämnda som tilldelas Pirjo Tuunala, ämneslärare vid Lucina Hagmanin koulu.

Priset delas i år ut den 9 september. Priset består av ett diplom och ett stipendium vars storlek slås fast av organet som fattar beslutet om priset.

 

Förslag och motiveringar till prismottagare begärs senast 13.6: