Hyppää sisältöön

Ehdotukset Lucina Hagman -palkinnon saajaksi 2022

Vuonna 2022 jaetaan kolmas Lucina Hagman -palkinto. Palkinnon jakamisen perusteena on Lucina Hagmanin kasvatusfilosofisen perinteen jatkaminen palkitsemalla koulutuksen tasa-arvon, sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen sekä kasvatuksen ja koulutuksen uudistamisen hyväksi tehdystä pedagogisesta työstä.

Palkinnon saajana voi olla yksittäinen henkilö, pienryhmä tai yhteisö, joka on joko määrätietoisen ja pitkäaikaisen työn tai uuden innovaation avulla edistänyt palkinnon jakoperusteissa mainittuja tavoitteita. Perustellusta syystä palkintoa voidaan yhtenä vuonna jakaa useampia kuin yksi.

Palkinnon saajat voivat olla Kokkolan kaupungin alueella toimivia kaikilla kasvatuksen ja opetuksen aloilla työskenteleviä henkilöitä, pienryhmiä tai yhteisöjä varhaiskasvatuksesta aina korkeakouluopetukseen saakka.

Vuonna 2020 Lucina Hagman palkinto myönnettiin valmistavan opetuksen opettajalle Eeva-Liisa Kiiskilälle. Kokkola 400 juhlavuoden kunniaksi jaettiin tuolloin myös kaksi kunniamainintaa. Kunniamaininnan saivat Tuire Matilainen, Kälviän 4H -yhdistyksen toiminnanjohtaja ja Anne Kamunen-Kauro, Lohtajan yläkoulun kotitalousopettaja. Vuonna 2021 palkinnon saivat kokkolalaisen Koivuhaan koulun opettajat Annika Ammesmäki-Kangasniemi ja Veera Kivelä.

Palkinto jaetaan vuosittain 1. syyskuuta, joka on ollut perinteinen koulun lukuvuoden alkamispäivä. Palkinto koostuu kunniakirjasta ja palkitsemisesta päättävän toimielimen määräämästä stipendistä.

Ehdota palkinnon saajaa!

Palkintoraati pyytää ehdotusta palkinnonsaajasta/-saajista. Ehdotus ja perustelut pyydetään antamaan alla olevan linkin kautta 17.6.2022 mennessä.

Ehdota Lucina Hagman -palkinnon saajaa