Fortsätt till innehållet

Förslag till mottagare av Lucina Hagman-priset 2022

Det tredje Lucina Hagman-priset delas ut år 2022. Priset delas ut i syfte att föra vidare arvet efter Lucina Hagmans pedagogiska filosofi genom att prisbelöna pedagogiskt arbete som gjorts för att främja jämlik utbildning, jämställdhet och jämlikhet mellan könen samt för att förnya fostran och utbildning.

Prisets mottagare kan vara en enskild person, en smågrupp eller en sammanslutning som endera genom ett målmedvetet och långvarigt arbete eller med hjälp av en ny innovation har främjat de mål som nämns i grunderna. Av motiverade skäl kan fler än ett pris delas ut per år.

Prismottagare kan vara personer, smågrupper eller sammanslutningar som på Karleby stads område arbetar inom någon sektor för fostran och utbildning, allt från småbarnspedagogik till högskoleundervisning.

År 2020 delades Lucina Hagman-priset ut till Eeva-Liisa Kiiskilä, lärare i förberedande undervisning. För att hedra Karleby stads 400-årsjubileum delades ut två utmärkelser. Utmärkelserna delades till Tuire Matilainen, verkställande direktör för 4H-föreningen i Kelviå, samt Anne Kamunen-Kauro, lärare i huslig ekonomi vid Lochteå skola. År 2021 delades Lucina Hagman-priset till lärarna Annika Ammesmäki-Kangasniemi och Veera Kivelä vid Karlebyskolan Koivuhaan koulu.

Priset delas ut varje år den 1 september som traditionellt har varit dagen då läsåret börjar. Priset består av ett diplom och ett stipendium vars storlek slås fast av organet som fattar beslutet om priset.

Skriv förslaget till prismottagare!

Jury för Lucina Hagman-priset ber Er vänligen komma med förslag till prismottagare innan 17.6.2022. Skriv förslaget/förslagen och motiveringarna i blanketten som öppnas genom att klicka på länken

Skriv förslaget till Lucina Hagman -prismottagare