Hyppää sisältöön

Erityisliikuntakortin myöntämisperusteet

Kelakortin tunnuksilla myönnettävät kortit

 • astmaatikot kelakortin tunnus 203
 • diabeetikot kelakortin tunnus 103
 • lihastautia sairastavat kelakortin tunnus 108
 • mielenterveyspotilaat kelakortin tunnus 112
 • ms – potilaat kelakortin tunnus 109 tai 303
 • parkinsonin-tautia sairastavat kelakortin tunnus 110
 • reumaa sairastavat kelakortin tunnus 202
 • sepelvaltimotautia sairastavat kelakortin tunnus 206
 • sydämen vajaatoimintaa sairastavat kelakortin tunnus 201
 • epileptikot kelakortin tunnus 111

Lääketieteelliseen lausuntoon perustuen myönnettävät kortit

 • cp-vammaiset(diagnoosi G80) kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
 • etenevät keskushermoston sairaudet (diagnoosit G10-G13), lääketieteellinen selvitys
 • kehitysvammaiset kehitysvammahuollon lausunto, kelan hoitotukipäätös tai lääketieteellinen selvitys
 • vaikea-asteinen nivelrikko; polvi tai lonkka, lääketieteellinen selvitys
 • spinaalistenoosi (selkäydinkanavan ahtauma), lääketieteellinen selvitys
 • lihastautia sairastavat (diagnoosi G70-G73) lääketieteellinen selvitys
 • mielenterveyspotilaat(diagnoosi F32.2) lääketieteellinen selvitys
 • ms-tauti (diagnoosi G35) lääketieteellinen selvitys
 • rintasyöpäpotilaat lääketieteellinen selvitys, enintään 3 v leikkauksesta
 • aivohalvaus- / afasiapotilaat – pysyvä toimintakyvyn haitta; lääketieteellinen selvitys
 • sairaalloinen ylipaino BMI >40 , lapset >35 (terveydenhoitajan lausunto)
 • osteoporoosia sairastavat; lääketieteellinen selvitys (luuntiheysmittaus)
 • vammaiset lapset lääketieteellinen selvitys (esim. adhd, autismi, epilepsia, sydänlapset, syöpää sairastavat, astma, diabetes, reuma.) Alle 16v.
 • invaliditeetin haittaluokka vähintään 11 tai haitta-aste 55%, lääketieteellinen selvitys

Muut perusteet

 • vammaisten P- pysäköinti lupa

Lautakunta pidättää oikeuden päivittää kriteerit tarvittaessa

Vähimmäisvaatimusten mukaiset haittaluokat

Alaraaja, selkä tai selkäydin: haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus tai vaikea selkäydinvammaisuus)

 • Alaraaja: Voi liikkua vain apuneuvoon raskaasti nojaten tai lyhyitä matkoja kerrallaan, pahat liikerajoitukset useissa nivelissä, toispuoleinen amputaatio, jossa proteesin käyttö ei ole mahdollista.
 • Selkä: Pysyvä vaikea-asteinen ryhtivirhe, rintakehän tai lantion vaikea epämuotoisuus, selkäranka täysin jäykkä, riisuutuminen ja pukeutuminen huomattavasti vaikeutuneet, vaikeita alaraajojen neurologisia puutosoireita.
 • Selkäydin: Liikkumista ja omatoimisuutta haittaavia halvauksia, raajoissa spastisuutta. Rakon ja peräsuolen hallinta puutteellinen.

Liikuntakykyä haittaava hengitys- tai verenkiertoelinten sairaus: haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus)

 • Hengityselimet: hengenahdistusta esiintyy jo kevyessä rasituksessa kuten tasamaata normaalia vauhtia kävellessä, kerrosvälin portaita noustessa ja tavallisissa kotiaskareissa. Normaalia hitaampi kävely tasamaalla mahdollinen. Huippuvirtausarvoissa suuria vaihteluita eikä lääkityksen avulla päästä odotusarvoihin. Fyysisen rasituksen sietokyky huono sisätiloissakin. Sairaus rajoittaa päivittäisiä toimintoja. Pahenemisvaiheita kuukausittain. Päivystysluontoisen hoidon ja sairaalahoidon tarve useampia kertoja vuodessa.
 • Verenkiertoelimet: Oireita esiintyy jo kevyessä rasituksessa kuten tasamaata normaalia vauhtia kävellessä, kerrosvälin portaita noustessa ja tavallisissa kotiaskareissa. Normaalia hitaampi kävely tasamaalla mahdollinen. Vaikeata verenpainetautia sairastavat, joiden diastolinen verenpaine on asianmukaisesti toteutuneesta hoidosta huolimatta jatkuvasti yli 120 ja joilla on todettu komplisoivia orgaanisia muutoksia munuaisissa, aivoissa tai sydämessä.

Aivojen vamma tai kehitysvammaisuus: haittaluokka vähintään 11 (vaikean aivovamman jälkitila tai vaikea kehitysvammaisuus)

 • Aivot: Vamman primaarioireet viittaavat vaikeaan aivovammaan. Todetaan huomattavaa paikallista tai yleistä aivovauriota. Mentaaliset oireet, joiden ohessa voi esiintyä eriasteisia neurologisia puutosoireita kuten pareeseja ja kielellisiä häiriöitä, ovat tuntuvia ja haittaavia. Epilepsiakohtauksia voi esiintyä toistuvasti hoidosta huolimatta.
 • Kehitysvammaisuus: Vaikea psyykkinen kehitysvammaisuus, autismi tai muu vaikea tunne-elämän häiriö. Jokapäiväistä ulkopuolista apua tarvitseva liikuntavamma tai muu neurologinen vamma. Epilepsiakohtauksia esiintyy toistuvasti hoidosta huolimatta.

Muu liikuntaesteisyys:haittaluokka vähintään 11 (vaikea toiminnanvajavuus)

 • Kykenee vain hyvin kevyeen tai hyvin rajoitettuun liikkumistoimintaan. On päivittäisissä toiminnoissa jossain määrin riippuvainen toisen henkilön avusta.

Silmät ja näkökyky: haittaluokka vähintään 15

 • Paremman silmän näöntarkkuus laseilla korjattuna enintään 0.1 (E-taulunäkö) tai näkökentän ulottuvuus keskipisteestä korkeintaan 20 astetta tai muu vastaavan haitan aiheuttava näkövika.

Haittaluokitusta määriteltäessä mahdollisista erillisistä vammoista saatuja haittaluokkia ei lasketa yhteen. Yhdistelmä useista sairauksista, jotka eivät nimenomaan yhdessä vaikuta liikkumiseen, ei oikeuta alennukseen.