Hyppää sisältöön

Haemme uuden päiväkodin palveluntuottaja-rakennuttaja-paria Tarharannan / Kirkonmäen asuinalueelle

Kokkolan kaupunki hakee palveluntuottaja-rakennuttaja-pareja osallistumaan yhteisellä suunnitelmalla avoimeen kutsumenettelyyn, joka koskee uuden palvelusetelipäiväkodin rakentamista ja varhaiskasvatuspalvelun tuottamista. Tämä kilpailutus ei kuulu hankintalain soveltamisalaan.

Valintaprosessiin ilmoittaudutaan varaamalla oman suunnitelman esittelyaika viimeistään 31.8.2022. Esittelytilaisuudet järjestetään 27-28.10.2022.

Palvelusetelipäiväkoti

Tavoitteena on perustaa palvelusetelimallilla toimiva 10-ryhmäinen suomenkielinen päiväkoti, jossa on laskennallisesti 210 paikkaa (lasten iästä riippuen). Kokkolan kaupunginhallitus on tehnyt asiasta päätöksen 22.11.2021 (§554).

Uusi päiväkoti sijoittuu Tarharannan / Kirkonmäen asuinalueelle. Lähimmät päiväkodit alueella ovat Kirkonmäen päiväkoti, Isokylän päiväkoti sekä palvelusetelipäiväkoti Lastenkammari.

Uusi päiväkoti tulee suunnitella ensisijaisesti palvelemaan alle esiopetusikäisiä lapsia (tällä hetkellä 0 – 5 vuotta). Uuden palvelusetelipäiväkodin tulee olla suunniteltu 10-ryhmäiseksi, laskennallisesti 210 paikkaa. Paikkamäärä tulee riippumaan lasten iästä. Ryhmärakenteen tulee olla joustava siten, että ryhmän koko on sidottu lasten ikään ja muuttuu tarpeen mukaan. Lähtökohtaisesti päiväkodin tulee vastata varhaiskasvatushakijoiden tarpeeseen lapsien iästä riippumatta.

Tavoitteena on, että toiminta uudessa päiväkodissa alkaisi viimeistään 1.8.2024.

Valintaperusteet ja ilmoittautuminen valintaprosessiin

Palveluntuottaja-rakennuttaja-parin valinta tehdään monipuolisen vertailun kautta. Hankkeeseen ei sovelleta hankintalakia, koska hanke ja palveluseteli eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan. Vertailun kautta voittavalle palveluntuottaja-rakennuttaja-parille vuokrataan tontti varhaiskasvatuspalvelun toteuttamista varten. Päätöksen tontin vuokrauksesta tekee kaupunginhallitus.

  • Palveluntuottaja-rakennuttaja-pareja pyydetään ilmoittautumaan valintaprosessiin varaamalla aika oman suunnitelmansa esittelytilaisuuteen ke 31.8.2022 klo 16.00 mennessä.
  • Tarjoukset suunnitelmineen toimitetaan sähköpostitse (kokkola@kokkola.fi) ma 10.10.2022 klo 16.00 mennessä.
  • Esittelytilaisuudet järjestetään to 27.10.2022 ja pe 28.10.2022.  Ajat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä sähköpostitse.

Tarjousvertailu ja valintapäätös tehdään edellä todettujen suunnitelmien esittelytilaisuuksien jälkeen.

Liitteet ja lisätiedot Hilmassa