Hyppää sisältöön

Huoltaja voi saada hyvityksen varhaiskasvatusmaksuun, jos lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen 27 – 29.12.2023

Opetus- ja kasvatuslautakunta päätti 21.11.2023 (§98), että varhaiskasvatuksen toimintaa supistetaan 27. – 29.12.2023.

Huoltaja voi saada maksuhyvityksen kolmelta arkipäivältä, jos lapsi ei käytä varhaiskasvatusta 27. – 29.12.2023. Lapsen tulee olla pois varhaiskasvatuksesta kaikki kolme päivää. Lisäksi huoltajan tulee ilmoittaa lapsen poissaolosta määräaikaan mennessä.

Hyvitettävät poissaolopäivät vähentävät lapsen käytettävissä olevaa tuntimäärää joulukuussa. Jos lapsi käyttää koko kuukauden tuntimäärän, et voi saada maksuhyvitystä. Poissaolopäivät vähentävät lapsen käytettävissä olevaa varhaiskasvatusaikaa seuraavasti:

  • varhaiskasvatusaika enintään 86 tuntia kuukaudessa, lapsi voi käyttää joulukuussa enintään 71 tuntia
  • varhaiskasvatusaika enintään 150 tuntia kuukaudessa, lapsi voi käyttää joulukuussa enintään 125 tuntia

Jos lapsen varhaiskasvatusaika vaihtuu tai lapsi aloittaa/lopettaa varhaiskasvatuksen kesken joulukuun, voit tarkistaa lapsen käytettävissä olevan tuntimäärän varhaiskasvatuksen toimistolta sähköisen asioinnin kautta. https://www.suomi.fi/viestit

Hyvitettävä summa riippuu lapsen kuukausimaksusta. Voit laskea hyvitettävän summan seuraavasti: kuukausimaksu : 18 x 3. Perittävä summa pyöristetään lähimpään euroon. Esimerkiksi 177€ : 18 x 3 = 29,50, perittävä maksu 148 €.

Huoltajille julkaistaan 23.11.2023 Päikky-kysely joulunajan varhaiskasvatuksesta. Huoltajan tulee vastata kyselyyn viimeistään 30.11.2023.