Fortsätt till innehållet

Vårdnadshavaren kan få en rabatt på avgiften om barnet inte deltar i småbarnspedagogiken 27-29.12.2023

Nämnden för undervisning och fostran beslutade 21.11.2023 (§98) skära ner på verksamheten inom småbarnspedagogiken under tiden 27–29.12.2023.

Vårdnadshavaren kan få en rabatt på avgiften för tre vardagar om barnet inte deltar i småbarnspedagogiken 27–29.12.2023. Barnet ska vara borta från småbarnspedagogiken under alla tre dagarna. Dessutom ska vårdnadshavaren meddela om barnets frånvaro inom utsatt tid.

De dagar som man kan få rabatt på minskar på antalet timmar som barnet har till sitt förfogande i december. Om ditt barn använder alla sina timmar är du inte berättigad till rabatten. Frånvarodagarna minskar på barnets tid inom småbarnspedagogiken i december enligt följande:

  • om tid inom småbarnspedagogiken är högst 86 timmar per månad, kan barnet använda 71 timmar i december.
  • om tid inom småbarnspedagogiken är högst 150 timmar per månad, kan barnet använda 125 timmar i december.

Om barnets tid inom småbarnspedagogiken ändras eller barnet börjar/avslutar småbarnspedagogik under december kan du kontakta småbarnspedagogikens kontor via e-tjänsten för att kontrollera hur många timmar barnet har till sitt förfogande. https://www.suomi.fi/viestit

Rabattens storlek beror på barnets månadsavgift. Du kan räkna ut beloppet med följande formel: månadsavgift: 18 x 3. Beloppet som tas ut avrundas till närmaste euro. Exempelvis 177 €: 18 x 3 = 29,50, avgiften som tas ut är 148 euro.

En enkät om behovet av småbarnspedagogik publiceras i Päikky 23.11.2023. Vårdnadshavaren ska besvara enkäten senast 30.11.2023.