Hyppää sisältöön

Hyvinvointirahastosta tukea lapsille, nuorille ja perheille

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston tarkoituksena on edistää Kokkolassa asuvien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta harrastamisessa ja vapaa-ajantoiminnassa.  Rahaston tuotoilla parannetaan myös kulttuuri-, liikunta- ja muiden vapaa-ajan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta Kokkolan kaupungin alueella. Rahastoa hallinnoi kaupunginhallitus, joka määrittää rahaston jakovaran. Avustuksia koskevat päätökset on delegoitu kaupungin sivistysjohtajalle.

Vuonna 2022 rahastosta käytettiin lähes 35 000 euroa harrastamisen ja vapaa-ajan toimintojen tukemiseen. Kohteita olivat

  • tilapäisen suojelun tarpeessa olevien lasten leiritoiminta
  • KOHASU-harrastustoiminnan toteuttaminen
  • nuorisopassin käyttöönoton aloitus
  • liikuntavälineiden ja uimalippujen lahjoittaminen vähävaraisille Hope ry:n kautta
  • liikunta- ja kulttuuripalvelujen kautta kanavoidut avustukset liikuntaseuroille ja taiteen perusopetusta järjestäville toimijoille.

Vuodelle 2023 esitetään yhteensä 60 000 euron tukea

Kaupunginhallituksen 10.10.2022 tekemän päätöksen mukaan vuonna 2023 rahaston tuottoja käytetään nuorisopassin käyttöönottoon ja käyttökuluihin runsaat 15 000 euroa.  Kaupunginhallituksen 16.1. kokouksessa esitetään, että vuoden 2023 jakovaraksi määritettäisiin 45 000 euroa.

Rahastosta voidaan myöntää hankerahoitusta sekä kaupungin omille yksiköille että yleishyödyllisille kolmannen sektorin toimijoille tai Kokkolassa toimiville lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tuottajille. Avustuksia voidaan sääntöjen mukaisesti myöntää kaupungin alueella vaikuttaviin, lasten ja nuorten harrastamista ja vapaa-ajantoimintaa sekä erityisesti perheiden yhdenvertaisuutta edistäviin toimintoihin ja hankkeisiin.