Hyppää sisältöön

Ideoidaan yhdessä asuinympäristöä!

Kokkolan kaupunki toteuttaa osallistavan budjetoinnin kyselyn kaupunkiympäristön toimialalla puistot ja liikuntapaikat yksikössä.

Osallistava budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, sekä hyödyntää heidän osaamistaan ja asiantuntemustaan kaupungin kehittämisessä.

Osallistavaan budjetointiin on tänä vuonna varattu yhteensä 30 000 euroa ja sitä on mahdollista käyttää koko kaupungin alueella. Tässä kyselyssä pääset budjetoimaan viime vuoden kyselyn tuloksista koostettuja “tuotteita”. Koska viime vuoden budjetti oli rajallinen, haluttiin kyselyssä kerätyt hyvät ideat tuoda uudelleen äänestykseen ja sitä kautta toteutukseen.

Kysely on auki 18.6.2023 kello 18:00 saakka.

Vastaa kyselyyn