Fortsätt till innehållet

Kom med idéer för din näromgivning!

I Karleby pågår ett försök med inkluderande budgetering vid enheten parker och idrottsanläggningar inom sektorn stadsmiljö.

Med inkluderande budgetering avses en process där invånarna beslutar om användningen av en viss penningsumma. Målet är att öka invånarnas möjligheter till delaktighet och påverkan samt att utnyttja deras kunnande och expertis i utvecklingen av staden.

För inkluderande budgetering har i år reserverats 30 000 euro och summan kan användas på hela stadens område.

I denna enkät får du vara med och budgetera de favoritobjekt som sammanställts på basis av enkäten i fjol. Eftersom budgeten i fjol var begränsad ville vi lyfta fram goda idéer från enkäten och låta allmänheten rösta om vilka som ska förverligas.

Enkäten är öppen till 18.6.2023 kl.18:00.

Svara på enkänten