Hyppää sisältöön

Ilmanlaatutiedote 26.10.2023

Ilman pölypitoisuus on paikoitellen joillain alueilla korkea Kokkolassa. Hengitettävien hiukkasten (PM10)-vuorokausipitoisuus Pitkänsillankadun mittausasemalla oli tiistaina (24.10.) 80,9 µg/m3 ja keskiviikkona (25.10) 50,1 µg/m3 . Vuorokausipitoisuudet ylittivät siten terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvotason, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden.

Korkeita tuntipitoisuuksia ja myös vuorokausipitoisuuksia on paikoitellen ollut länsirannikolla viime päivinä. Todennäköisin syy ilmanlaadun heikentymiseen aiheutuu inversion vaikutuksesta. (Lisätietoa inversiosta: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/talviset-inversiotilanteet)

Ennuste

Hengitettävien hiukkasten korkeat pitoisuustasot ovat todennäköisiä myös tulevina päivinä.

Terveysvaikutukset

Mikäli sinulla on hengitystiesairauksia, on suositeltavaa välttää liikkumista vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla. Korkeista pölypitoisuuksista voi seurata muun muassa nuhaa, yskää, kurkun ja silmien kutinaa sekä muita hengitystieoireita.

Vähentääksesi altistumista ilman epäpuhtauksille on suositeltavaa

  • välttää ylimääräistä liikkumista keskustassa päällystämättömien katujen läheisyydessä sekä vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla.
  • Asuntoon kulkeutuvaa katupölyä voi vähentää tehokkailla tuloilman suodattimilla.
  • Ruuhkatilanteissa liikenteessä on suositeltavaa käyttää autossa ilmanvaihdon sisäkiertoa.