Hyppää sisältöön

Ilmapiiriltään innostava, yhteisöllisyyteen kannustava – Kuntalaisten palvelutyytyväisyyskysely 2022

Kokkolan kaupunkistrategia 2022 -2025 kertoo, mihin suuntaan kaupunkia halutaan kehittää, ja mitkä teemat ovat tärkeimpiä tällä kehittämistaipaleella. Kokkolan kaupungin kehittämisessä keskeisiä teemoja ovat yritysystävällisyys, lapsiystävällisyys sekä elämyksellisyys. Näiden kautta pyritään lisäämään asukkaiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta sekä mahdollistamaan hyvän ja merkityksellisen elämän rakentumisen Kokkolassa.

Elämyksellisyys näkyy Kokkolassa monipuolisena ja omaleimaisena kulttuuri-, liikunta- ja tapahtumatarjontana. Sitä ovat myös monipuoliset asumisen vaihtoehdot, turvalliset ja viihtyisät elinympäristöt sekä elävä kaupunkikeskusta ja aktiiviset kylät. Ehkä merkittävin elämyksellisyyden ilmentymä on kuitenkin Kokkola-henki – se, joka vahvistaa osallisuutta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä.

Tässä kaikessa onnistumista mittaamme vuosittain kuntalaisten palvelutyytyväisyyskyselyllä. Toivomme Sinun vastaavan kyselyyn, ja kertovan meille omia näkemyksiäsi palvelujen kehittämiseksi.

Arvomme vastaajien kesken maastopyörän. Mikäli haluat osallistua arvontaan, voit jättää yhteystietosi kyselyn lopussa. Kyselyyn vastataan nimettömänä, eikä yhteystietojasi voida yhdistää vastauksiin.

Kyselyyn voi vastata 31.1. – 5.3.2023.

Vastaa palvelutyytyväisyyskyselyyn!