Hyppää sisältöön

Kansallisen veteraanipäivän seppeleenlaskut Kokkolassa

”Sotiemme opetukset – tulevaisuutemme turvaksi”

Kansallista veteraanipäivää juhlistetaan Kokkolassa torstaina 27.4. klo 18.00 seppeleenlaskuilla. Kokkolan, Kälviän ja Lohtajan partiolippukunnat laskevat seppeleet Annan hautausmaan veteraanimuistomerkille sekä Kälviän, Lohtajan ja Ullavan sankarihaudoille.

Tammenlehvän perinnetoimikunta koordinoi veteraanien perintöön liittyvää toimintaa Kokkolassa

”Veteraanien perintö on kertomus uhrautuvaisuudesta, sitkeydestä, lähimmäisen huomioonottamisesta, velvollisuudentunnosta ja tulevaisuudenuskosta.” Tammenlehvän Perinneliiton kotisivuilta löytyvät perinnetyön keskeiset arvot ohjaavat myös Kokkolaan perustetun Tammenlehvän perinnetoimikunnan työtä.

Kokkolan Tammenlehvän perinnetoimikunnan perusti kaupunginjohtaja päätöksellään 4.11.2022, mutta perustamispäätöksen taustalla oli neuvotteluja ja ohjeistusta niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Suomalaiset veteraanijärjestöt ovat käytännössä lopettaneet toimintansa vuoden 2022 loppuun mennessä, joten maahan on tarvittu toimijoita, jotka jatkavat veteraanijärjestöjen työtä kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kokkolan perinnetoimikunta kuuluu Tammenlehvän Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys ry:n piiriin. Maakunnallinen yhdistys taas on osa kansallista Tammenlehvän Perinneliittoa.

Tammenlehvän perinnetyön tavoitteena on löytää sellaiset veteraaniperinteen henkiset ja aineelliset ilmenemismuodot, jotka suomalaisen yhteiskunnan kannalta ovat tärkeitä ja muistettavia vielä vuosikymmenienkin kuluttua. Lisäksi tavoitteena on löytää tälle perinteelle jatkuvuutta ylläpitävät vastuunkantajat. Toiminnan painopisteitä ovat veteraanisukupolveen liittyvän perinneaineiston kokoaminen ja esittely sekä veteraanisukupolven arvojen vaaliminen. Kokkolassa perinnetoimikunta on käynnistänyt toimintansa tarkastelemalla veteraaniperinteeseen liittyvää tapahtumakalenteria sekä veteraanitapahtumiin liittyvää vastuunjakoa. Toimikunta pitää tärkeänä, että keskeisten veteraanitapahtumien perinne jatkuu kaupungissa, ja tapahtumiin saadaan sidottua myös nuorempia ikäluokkia.

Kokkolan kaupungin Tammenlehvän perinnetoimikunnassa on edustus seuraavista yhteisöistä:

 • Kokkolan reserviupseerit ry
 • Vapaussotien perinneyhdistys ry
 • Partiolaiset, Lippukunta Halkokariset
 • Kälviän kotiseutuyhdistys
 • Lohtajan kotiseutuyhdistys
 • Kokkolan suomalainen seurakunta
 • Karleby svenska församling
 • Kälviän seurakunta
 • Lohtajan seurakunta
 • Kaustinen-Ullavan seurakunta
 • Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite
 • Veteraanitoiminnan edustus
 • Kokkolan kaupunki

Perinnetoimikunnan puheenjohtajana vuosina 2022-2025 toimii kaupungin kulttuuritoimenjohtaja Sampo Purontaus ja sihteerinä kaupunginjohtajan sihteeri Sonja Remell.