Fortsätt till innehållet

Kransnedläggning i Karleby under nationella veterandagen

”Lärdomar av våra krig – för vår framtida säkerhet”

Nationella veterandagen firas i Karleby torsdagen den 27 april kl. 18.00 med kransnedläggning. Scoutkårer i Karleby, Kelviå och Lochteå lägger ned kransar vid veteranminnesmärket på Anna begravningsplats och vid hjältegravarna i Kelviå, Lochteå och Ullava.

Eklövets traditionskommitté samordnar verksamhet som anknyter till veteranernas arv i Karleby

”Veteranernas arv är en berättelse om offervillighet, seghet, beaktande av medmänniskor, pliktkänsla och tro på framtiden.” Traditionsarbetets centrala värden, som finns på Traditionsförbundet Eklövets webbplats, styr också arbetet i Eklövets traditionskommitté som grundats i Karleby.

Eklövets traditionskommitté i Karleby grundades på stadsdirektörens beslut 4.11.2022, men bakom beslutet fanns förhandlingar och anvisningar såväl på nationell som regional nivå. Finlands veteranorganisationer har i praktiken avslutat sin verksamhet före utgången av 2022, därför har landet behövt aktörer som fortsätter veteranorganisationernas arbete nationellt, regionalt och lokalt. Traditionskommittén i Karleby ingår i Tammenlehvän Keski-Pohjanmaan perinneyhdistys ry. Landskapsföreningen ingår i nationella Traditionsförbundet Eklövet.

Syftet med Eklövets traditionsarbete är att hitta sådana veterantraditionens andliga och materiella uttrycksformer som ur det finländska samhällets synvinkel är viktiga och värda att komma ihåg även många årtionden senare. Dessutom är ett mål att hitta ansvarsbärare som kan garantera traditionens kontinuitet. Verksamhetens fokus ligger på insamling och presentation av traditionsmaterial som anknyter till veterangenerationen samt på värnandet om veterangenerationens värden. I Karleby har traditionskommittén inlett sin verksamhet genom att bekanta sig med evenemangskalendern som anknyter till veterantraditionen samt till ansvarsfördelningen i samband med veteranevenemang. Kommittén anser det vara viktigt att traditionen med centrala veteranevenemang fortsätter i staden och att även yngre årsklasser engageras i evenemangen.

Följande sammanslutningar är representerade i Eklövets traditionskommitté i Karleby:

 • Gamlakarleby reservofficerare rf
 • Frihetskrigets traditionsförening rf
 • Scouter, Lippukunta Halkokariset
 • Kälviän kotiseutuyhdistys
 • Lohtajan kotiseutuyhdistys
 • Kokkolan suomalainen seurakunta
 • Karleby svenska församling
 • Kelviå församling
 • Lochteå församling
 • Kaustby-Ullava församling
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite
 • Veteranverksamhetens representation
 • Karleby stad

Traditionskommitténs ordförande åren 2022-2025 är stadens kulturdirektör Sampo Purontaus och sekreterare är stadsdirektörens sekreterare Sonja Remell.