Hyppää sisältöön

Katse työelämän kehittämiseen – Kokkola kaupunki mukana TYÖ2030-ohjelmassa

TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen. Ohjelma on osa Marinin hallitusohjelmaa. Sen vetovastuussa on sosiaali- ja terveysministeriö STM, ja operatiivisesta työstä ja käytännön järjestelyistä vastaa Työterveyslaitos.

Tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä Suomi on johtava työelämäinnovaatioiden kehittäjä ja että Suomessa on maailman paras työhyvinvointi. TYÖ2030-ohjelman toimenpiteet vaikuttavat työllisyyteen, talouteen, työhyvinvointiin ja työurien jatkumiseen. Hyvä työ ja johtaminen kehittävät samanaikaisesti tuottavuutta ja työhyvinvointia. Näillä on vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn ja julkisten organisaatioiden vaikuttavuuteen.

Kokkolan kaupungin ensimmäinen Workathlon-työpaja järjestettiin 1.12. Siinä kaupungin yksiköt rakensivat valitsemaansa teemaan tai haasteeseen liittyvän kehityspolun yhdessä työpajan fasilitaattoreiden, ulkopuolisen sparraajan ja muiden yksiköiden kanssa. Työpajan kokoavaksi teemaksi valittiin palveleva, ihmislähtöinen johtajuus ja merkityksellinen työntekijäkokemus. Aihe pohjautuu Kokkolan kaupunkistrategiaan ja johtamisperiaatteeseen.

Kokkolan kaupunki on ensimmäinen julkinen organisaatio, joka on osallistunut Workathlon-työpajaan. Aiempiin TYÖ2030-ohjelman työpajoihin osallistujat ovat tulleet eri yrityksistä. Kokkolan työpaja toteutettiin kaupungin eri yksiköiden kesken. Mukana oli yksiköitä kaupungin kaikilta toimialoilta. Fasilitaattoreina toimivat 3K Savon Tarja Kyllönen ja yrittäjä-valmentaja Riitta Hyppänen, ja ulkopuolisena sparraajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän johtamiskouluttaja Irma Ikäheimo.

Jokainen yksikkö toi työpajaan teemaehdotuksen, joista aiheiksi valikoituivat yhteisöllisyyden kehittäminen, uuden toimintamallin juurruttaminen työyhteisöön sekä tiedonkulun parantaminen hankkeiden suunnitteluvaiheessa.

Kokkolan kaupungin henkilöstökoordinaattori Elina Anttila iloitsee yksiköiden aktiivisesta osallistumisesta työpajatyöskentelyyn. ”Meillä on tavoitteena kannustaa koko henkilöstöä kokeilevaan ja osallistavaan oman työn kehittämiseen. Monesti arki hankaloittaa kehittämistyöhön paneutumista, joten fasilitoitu työpaja tarjoaa hyvän tilaisuuden haasteisiin tarttumiseen. Meidän tehtävämme henkilöstöpalveluissa on tarjota sopiva aika, paikka ja tuki yksiköiden kehittämistyölle.”

Anttila summaa kokemuksia Workathlonista ja korostaa yhteisen työstämisen ja keskustelun merkitystä: ”Vaikka yksiköt saapuivat työpajaan omien haasteidensa kanssa, oli aiheissa tarttumapintaa myös muiden osallistujien näkökulmasta. Yhteiset keskustelut ja tuki haasteiden ratkaisemiseksi innostavat jatkamaan työtä myös omassa yksikössä ja vahvistavat yhteistyötä sekä hyvien käytäntöjen levittämistä yli toimialarajojen.”