Hyppää sisältöön

Kauppatorin yleissuunnitelman kyselyyn runsaasti vastauksia

Kauppatorin yleissuunnitelma oli nähtävillä 2.-15.3. välisen ajan. Kaupunkisuunnittelu järjesti yleissuunnitelmasta verkkokyselyn, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten mielipiteitä yleissuunnitelman sisällöstä. Kyselyyn vastasi 219 kaupunkilaista.

Kyselyn alussa vastaajilla oli mahdollisuus katsoa video kauppatorin yleissuunnitelmasta, jonka jälkeen kysyttiin mikä fiilis suunnitelmasta jäi. 45 % vastaajista valitsi vaihtoehdon WAU, ehdottomasti jatkoon. Vain neljää prosenttia vastaajista torisuunnitelma ei miellyttänyt.

Suosituimmat aiheet jatkosuunnitteluun olivat Tervasatama -oleskelulaituri, leikkipaikka, Kalahallin piknik-puutarha ja Suntin ramppisilta. Tervasataman toivottiin lisäksi mahdollistavan tilat kahvilayrittäjälle. Kyselyssä kysyttiin myös mitä ei missään nimessä halua mukaan jatkosuunnitteluun ja eniten vastauksia sai Jäähelmi -tekojäärata. Avoimissa vastauksissa tekojäärata jakoi vastaajien mielipiteet: osa kannatti tekojäärataa ja toivoi siitä vielä isompaa, kun taas osa halusi alueen kokonaan muuhun käyttöön.

Suunniteltu lava nähtiin esiintyjien näkökulmasta haasteellisena ja sen kohdalla toivottiin eritoten tarkempaa suunnittelua. Lisäksi leikkipaikalle toivottiin tekemistä myös pienimmille lapsille. Yleissuunnitelmaan oltiin kaiken kaikkiaan hyvin tyytyväisiä, etenkin kauppatorin viihtyisyyden ja toiminnallisuuden nähtiin lisääntyvän uuden suunnitelman myötä.

Kyselyn tuloksiin voi tutustua tarkemmin hankkeen verkkosivuilla: https://www.kokkola.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu/kehittamishankkeet/kauppatori/