Hyppää sisältöön

Kaupungin metsästrategia 2022-2031 kommentoitavana

Kokkolan kaupunki päivittää metsästrategiansa vuosille 2022 – 2031. Tustustu metsästrategiaan, ja vastaa kyselyyn, jolla pyrimme selvittämään kaupunkilaisten mielipiteitä ja ajatuksia kaupungin metsien hoidosta tulevaisuudessa!

Mikä on metsästrategia?

Metsästrategia on yleissuunnitelma siitä, mihin suuntaan kaupunki maanomistajana haluaa metsiensä hoitoa ja käyttöä ohjata. Strategiassa ei oteta kantaa yksittäisiin toimenpiteisiin, kohteisiin tai metsiköihin vaan laadittavana on laajaa kokonaisuutta ohjaava suunnitelma.

Kokkolan kaupunki omistaa metsää kasvavaa maata n. 4500 ha

  • Kaikista metsistä noin puolet on mm. talousmetsäkäytössä.
  • Noin 30% on erilaisia virkistys-, ulkoilu- ja suojametsiä.
  • Noin 13% suojelu- ja rauhoitusmetsiä
  • Loput noin 7% erilaisia erityisalueita, maankäytön muutosalueita ym.

Metsät tuottavat kaupungille tuloja n. 400.000 €/v. Kestävästä hakkuumahdollisuudesta käytetään n. 65-70%. Hakkuusäästöillä mm. kasvatetaan metsien puumäärää sekä lisätään vanhenevien metsien osuutta, mikä on panostus mm. maiseman, virkistyksen, ulkoilun ja monimuotoisuuden näkökulmiin. Hakkuutyöt on painotettu eniten puuston hoitoon ja kasvukyvyn ylläpitämiseen, millä on myös metsien hiilitasetta parantava vaikutus.

Arvoina virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen

Taloudellisen näkökulman lisäksi hyvin tärkeitä arvoja ovat virkistyskäyttö ja luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen. Kaupungin metsissä on monipuolisia ulkoilumaastoja ja -rakenteita, joiden kehittäminen vaikuttaa myös metsien hoitoon. Monimuotoisuutta on vahvistettu mm. rauhoituskohteilla, suojelualueilla ja metsien hoidon menetelmiä monipuolistamalla sekä hakkuusäästöillä. Erityisesti lähiluonnon monimuotoisuuteen halutaan panostaa jatkossa enemmän.

Strategiaesityksen keskeinen painotus on metsien hoidon ja käytön pitkäjänteinen, suunnitelmallinen kokonaiskestävyys. Jokainen kohde ja metsikkö on erilainen, joten kaikkia näkökulmia ei voi toteuttaa tasavertaisesti jokaisella kohteella.
Pienemmistä kohteista syntyy kuitenkin iso kokonaisuus, jossa tavoitteena on huolehtia metsien taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä, ilmastokestävyydestä ja turvemaiden hiilitaseesta sekä lähiluonnon monimuotoisuuden kehittymisestä. Samaan aikaan tavoite on saada metsistä kohtuullista tuloa, jolla voidaan rahoittaa metsissä tehtävät työt ja toimenpiteet sekä puisto- ja lähimetsien hoidon kustannukset.

 

Lisätietoja: metsätalousinsinööri Ahti Räinä,  044 780 9344 ahti.raina@kokkola.fi

Tutustu metsästrategiaan tästä linkistä!