Hyppää sisältöön

Kaupungin työhyvinvointikysely

Kokkolan kaupunki teki vuosittaisen työhyvinvointikyselyn marraskuussa 2021. Kysely oli suunnattu kaikille yli 6 kk kaupungin ja konserniyhtiöiden palveluksessa olleille työntekijöille. Siihen vastasi runsaat 1250 henkilöä, joka on hieman aiempaa enemmän.

Johtamisen, luottamuksen ja työn arvostamisen kokemukset nousussa

Johtaminen organisaatiossa -osion keskiarvo on noussut hieman. Työntekijät olivat erittäin tyytyväisiä omaan osaamiseensa, työn merkityksellisyyteen ja tarkoitukseen sekä työyhteisön luottamukseen.

Lähijohtaminen koettiin valtaosin ystävällisenä, huomaavaisena ja kunnioittavana. Kaupunkiorganisaatio on viime vuosina panostanut lähiesihenkilötyön valmentamiseen. Suurin osa vastaajista koki työtään arvostettavan työkavereiden ja esihenkilön taholta. Koronan värittämän ajan valopilkkuna on myös se, että työolosuhteet koetaan turvalliseksi.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu on edelleen vähentynyt. Suuntaus on oikea nollatoleranssin saavuttamiseksi. Vastaajista 76% oli valmis suosittelemaan nykyistä työpaikkaansa tuttavilleen.

Kehitettävää löytyy henkilöstön kannustamisessa ja toiminnan avoimuudessa

Vastaajat luottavat enemmän oman yksikkönsä ja toimialansa johtoon kuin kaupunkiorganisaatioon kokonaisuudessaan. Tyytymättömyys poliittisiin päättäjiin nousi kyselyssä esille jopa enemmän kuin tyytymättömyys johtamiseen yleensä.

Koko kaupungin johtamisessa on huomioitava muun muassa toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Tiedonkulkuun ja ennakoivaan sisäiseen viestintään on jatkossakin kiinnitettävä huomiota.

Vaikka kehityskeskustelujen toteutusaste (84%) oli parempi kuin aikaisempina vuosina, edelleen on tärkeää vahvistaa kehityskeskustelujen ja niissä sovittujen asioiden toteutumista. Myös työnantajan kannustavia palkitsemistapoja tulee kehittää.

Kyselyn tuloksia käsitellään toimialoilla ja työyksiköissä. Tulokset ohjaavat kaupungin strategialähtöistä työhyvinvoinnin kehittämistä.