Hyppää sisältöön

Kaupungin uudet verkkosivut on julkaistu

Kaupungin verkkosivujen uudistus on edennyt julkaisuvaiheeseen. Uusi kokkola.fi – sivusto on toteutettu WordPress –alustalla ja sivuston ilme perustuu kaupungin uuteen brändiin. Kaupungin verkkosivujen ohella myös Kokkolan Matkailun visitkokkola.fi –sivusto on uudistunut. Se on toteutettu kaupungin sivuston yhteyteen ns. erillissivustona.

Verkkosivu-uudistus tuli ajankohtaiseksi, koska haluttiin saada tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin vastaava sivusto niin käyttäjän kuin ylläpitäjänkin näkökulmista. Kaupungin brändiuudistus ja julkisen sektorin toimijoita velvoittavat verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset vaikuttivat omalta osaltaan verkkosivu-uudistuksen ajoitukseen.

Uusi verkkosivusto heijastelee kaupungin strategian linjauksia, joissa korostuu asukaslähtöisyys, palvelukehitys ja digitaalisuus. Sivustolla on kiinnitetty huomiota saavutettavuusvaatimuksiin, selkeyteen, sivujen käytettävyyteen ja tiedon löydettävyyteen. Erityisesti on huomioitu sivuston sujuva mobiilikäyttö erilaisilla päätelaitteilla ja selaimilla.

Kaupungin tarjoamat palvelut selkeästi esillä

Kokkola.fi –sivustolla korostetaan kaupungin asukkailleen tarjoamia palveluita. Palvelut on järjestetty selkeiksi kokonaisuuksiksi aihealueittain pääosioista lähtien. Lisäksi sivustolla on otettu käyttöön koontisivut eli yhteenvetosivut, jotka esittelevät lyhyesti ja helposti silmäiltävällä tavalla, millaisia aihealueita, teemoja tai palvelukokonaisuuksia kuhunkin osioon sisältyy.

Sähköisen asioinnin mahdollisuudet on yksittäisillä sivuilla nostettu näkyvästi esiin. Lisäksi sähköiset asiointipalvelut on koottu osioon Asioi verkosta – eKokkola. Osioon on pääsy jokaiselta sivulta ylätunnisteesta. Ajankohtaisia tiedotteita esitetään sivustolla aihealueittain eri osioiden koonti- ja sisältösivulla. Käytössä on lisäksi tiedotearkisto, jossa sivujen käyttäjät voivat suodattaa tiedotteita muun muassa aihealueittain tai vaikkapa avainsanoittain.

Kokkolan Matkailun visitkokkola.fi –sivuston sijainti kaupungin sivuston yhteydessä palvelee matkailijoita, koska he hyödyntävät myös paljon kaupungin palveluita, kuten VesiVeijarin ja K.H.Renlundin museon sivuja. WordPress – alusta puolestaan mahdollistaa monia toimintoja, joilla voidaan parantaa mielenkiintoisten kohteiden löydettävyyttä myös matkailijoille. Uuden sivuston myötä visitkokkola.fi –sivustolla voidaan entistä paremmin tuoda esiin yritysten ja yhteistyökumppaneiden tarjontaa.

Julkaisujärjestelmällä on haettu helppokäyttöisyyttä niin käyttäjän kuin ylläpitäjänkin näkökulmasta. Verkkosivujen ylläpito on kaupunkiorganisaatiossa hajautettu eri vastuualueille. Sivujen ylläpidosta vastaa tällä hetkellä lähes 120 päivittäjää muiden työtehtäviensä ohella. Tästä syystä on tärkeää, että sivujen päivittäminen sujuu mahdollisimman vaivattomasti. Helppo ylläpito edesauttaa sitä, että sisältö on ajanmukaista ja tuoretta.

Verkkosivujen kehittämin jatkuu

Sivusto julkaistaan aluksi suomeksi ja ruotsiksi. Tiiviimpi englanninkielinen sivusto valmistuu myöhemmin kevään aikana. Sivuston sisältöjen täydentäminen ja viimeistely jatkuvat julkaisun jälkeenkin. Esimerkiksi tiedotelistaukset täydentyvät sitä mukaa, kun ajankohtaisia tiedotteita julkaistaan. Sivuston kehitystyö ja sisältöjen päivitys puolestaan ovat jatkuvaa toimintaa.

Sivuston käyttäjiltä kerätään helmikuun ajan kommentteja ja palautetta otakantaa.fi-palvelussa. Vastauksia hyödynnetään verkkosivujen edelleen kehittämisessä. Samaten verkkosivujen kehittämisessä hyödynnetään kävijäseurantaa. Myös käyttäjäpalautteita seurataan tarkasti ja niihin reagoidaan tarpeen mukaan.

Verkkosivu-uudistus käynnistyi vaatimusmäärittelyllä syyskaudella 2019. Kaupungin kumppanina verkkosivu-uudistuksessa on ollut Geniem Oy, jonka kaupunginhallitus valitsi tammikuussa 2020 julkaisujärjestelmän toimittajaksi.