Fortsätt till innehållet

Karleby stads nya webbsidor har publicerats

Förnyandet av Karleby stads webbsidor har fortskridit till publiceringsskedet. På nya webbplatsen kokkola.fi har WordPress använts som plattform och sidornas layout utgår från stadens nya varumärke. Samtidigt har också Karleby Turisms webbplats visitkokkola.fi förnyats. Den har anslutits till stadens webbplats som separat webbplats.

Förnyandet av webbsidorna blev aktuellt då man ville få en webbplats som motsvarar framtida behov och krav både ur användarens och upprätthållarens synvinkel. Stadens nya varumärke och tillgänglighetskraven, som gäller webbsidor och mobilapplikationer, förpliktar aktörer inom den offentliga sektorn och påverkade för sin del på den tidsmässiga inpassningen av förnyelsen.

Den nya webbplatsen återspeglar stadens strategiska riktlinjer som betonar kundorientering, serviceutveckling och digitalisering. På webbsidorna har man fäst uppmärksamhet vid tillgänglighetskraven, att sidorna är tydliga, användbara och information hittas lätt. Speciellt har man uppmärksammat en smidig mobil användning med olika terminaler och webbläsare.

Stadens tjänster tydligt framme

På webbplatsen kokkola.fi betonas de tjänster som staden erbjuder sina invånare. Tjänsterna har ordnats i tydliga helheter enligt tema i huvudmenyn. Dessutom har man tagit i bruk sidor som på ett kort och överskådligt sätt sammanfattar olika teman eller servicehelheter som ingår.

Möjligheten att utnyttja elektroniska tjänster har tydligt lyfts fram på de enskilda sidorna. Dessutom har de elektroniska tjänsterna samlats under rubriken E-tjänster. Tjänsten kan nås från sidhuvudet på varje sida. Aktuella meddelanden finns på webbplatsen enligt olika temans sammanfattnings- och innehållssida. Dessutom används ett meddelandearkiv där användarna kan filtrera meddelanden bland annat enligt tema eller exempelvis nyckelord.

Karleby Turisms webbplats visitkokkola.fi i anslutning till stadens webbplats betjänar turister, eftersom de också utnyttjar många stadens tjänster och söker information om bland annat VesiVeijari och K.H.Renlunds museum. Plattformen WordPress erbjuder åter många funktioner som gör det lättare för turister att hitta intressanta objekt. I och med den nya webbplatsen kan man bättre än tidigare presentera företags och samarbetsparters utbud på webbplatsen visitkokkola.fi.

Med publikationssystemet eftersträvas lättillgänglighet både ur användarens och upprätthållarens synvinkel. Upprätthållandet av webbsidorna har decentraliserats till olika ansvarsområden i stadsorganisationen. För närvarande sköts upprätthållandet av närapå 120 uppdaterare vid sidan av de egentliga arbetsuppgifterna. Därför är det viktigt att uppdateringen av sidorna sker så smidigt som möjligt. Med smidigt upprätthållande är det lättare att hålla innehållet tidsenligt och färskt.

Utvecklingen av webbsidorna fortsätter

Webbsidorna publiceras först på finska och svenska. En kortare språkversion på engelska publiceras senare på våren. Kompletteringen av sidornas innehåll och den slutliga bearbetningen fortsätter även efter publiceringen. Exempelvis förteckningen över meddelanden kompletteras i takt med att aktuella meddelanden publiceras. Utvecklingen av webbplatsen och uppdateringen av innehållet är kontinuerlig verksamhet.

I februari samlar vi in kommentarer och respons av webbplatsens användare i tjänsten dinåsikt. Svaren utnyttjas i utvecklingen av webbsidorna. Likaså utnyttjas webbanalys vid utvecklingen av webbsidorna. Användarrespons följs också noggrant upp och man reagerar snabbt på respons.

Förnyandet av webbsidorna startade med en kravspecifikation hösten 2019. Stadens kompanjon i förnyandet av webbplatsen har varit Geniem Oy som stadsstyrelsen i januari 2020 valde till leverantör av publikationssystemet.