Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokous 25.4.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan Keliber Oy:n louhosalueiden osayleiskaava Syväjärven ja Rapasaaren alueelle. Asia etenee valtuustoon.

Talous- ja henkilöstöraportti 1-3/2022 merkittiin tiedoksi ja lähetetään edelleen tiedoksi valtuustolle. Talousarvioraamista 2023 sekä toiminnan ja talouden tavoitteista 2023 – 2025 käytiin lähetekeskustelu.

Vuosien 2018 – 2021 kaupunkistrategian loppuarviointi hyväksyttiin, ja kaupunginhallitus valtuutti kaupunginjohtajan tarkentamaan loppuarvioinnin kohtaa 3.3 (Talouden tasapaino). Loppuarvioinnissa arvioitiin valtuustokauden tavoitteiden toteutumista. Kahdeksasta keskeisestä tavoitteesta saavutettiin viisi: asukkaiden tyytyväisyys palveluihin, positiivinen väestönkasvu, konsernivelan taso, kokonaisveroasteen keventäminen ja vuosikate suurempi oli kuin poistot. Tavoitetta ei saavutettu työllisyysasteen ja henkilöstön sairauspoissaolojen vähentämisen osalta. Myös sidosryhmien arvion kaupungista yhteistyökumppanina jäi tavoitteista.

Kaupunginhallitus päätti myös maaliskuun loppuun mennessä haettavana olleista avustuksista. Kaupunginhallituksen avustuksia myönnetään paikallisen toiminnan tukemiseen, ja niiden jaossa on painotettu hankkeiden paikallisuutta ja osallistavuutta. Esityksen mukaan avustukset myönnettiin GBK:lle, Kälviän kotiseutuyhdistykselle, Skärsgårdsrådet – Saaristoneuvostolle, Kokkolan Taitoluistelijoille, Helluntaiseurakunnan Hyvä Kello -ruoka-avulle, Tehdään Hyvä Teko ry:lle sekä Kaarlelan VPK:lle.

Kaupunginhallitus päätti myös Anders Chydenius säätiön toiminta-avustuksesta, avustuksesta veteraanien kuntouttavaan toimintaan, sekä kaupungin osuudesta KOSTI ry:n Silta yhteisöklubiin ja Hope – Yhdessä ja Erikseen ry:n paikallistoimintaan.

Jaossa olivat myös sosiaalisiin tarkoituksiin perustettujen rahastojen avustukset. Pederin rahastosta esitetään avustukset Kokkolanseudun omaishoitajille, Kokkolan Kehitysvammaisten Tuelle, FinFami Pohjanmaalle ja Lohtajan sotaveteraaneille. Roosin ja Luomalan rahastosta avustusta esitetään Pohjanmaan Syöpäyhdistykselle, Vammaisjärjestöjen yhteistyötoimikunnalle, Keski-Pohjanmaan mielenterveysyhdistykselle sekä Keski-Pohjanmaan selkäyhdistykselle.

 

Esityslista / pöytäkirja 25.4.