Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen kokous maanantaina 20.11.

Kaupunginhallituksen kokoontuu maanantaina 20.11. Esityslistalla on muun muassa tontti- ja aluevuokraamisia ja kaavoitusasioita.

Rautajalan tuulivoima-alueen osayleiskaavan laatiminen

Alue sijoittuu Ullavaan lähelle jo kaavoitettuja tuulivoima-alueita, ja sen pinta-ala on noin 3600 hehtaaria. Kokkolan kaupunginhallitus päättää osayleiskaavan laatimisen käynnistämisestä maanantaina 20.11. Kaavoituksen aloittamista esittää Prokon Wind Energy Finland Oy, joka suunnittelee tuulivoimalan rakentamista Rautajalankankaan alueelle. Alue sijoittuu Ullavaan lähelle jo käynnistettyjä tuulivoimayleiskaava-alueita, ja sen pinta-ala on noin 3600 hehtaaria.

Prokon Wind Energy Finland Oy suunnittelee alueelle rakennettavaksi noin 40 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on noin 7–10 MW. Alueen kokonaisteho on noin 280–400 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m.

Prokon Wind Energy Finland Oy on neuvotellut kaavoitettavaksi esitettävän alueen maanomistajien kanssa maanvuokrauksesta. Tähän mennessä 63 % omistajista on tehnyt maanvuokrasopimuksen. Yritys vastaa kokonaisuudessaan osayleiskaavan selvitysten ja suunnitelmien laatimisesta ja kustannuksista.

Osayleiskaavassa osoitetaan hankkeen maankäyttötarpeet, erityisesti tuulivoimaloiden alueet. Alustavan aikataulun mukaan kaavaluonnos ja ympäristövaikutusten arviointiselostus olisivat nähtävillä syksyllä 2024, ja kaava valmistuisi syksyllä 2025. Lopullisesti yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Esityslista 20.11.2023