Hyppää sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 14.12.

Kokkolan kaupunginhallitus kokoontui tiistaina 14.12. ja teki kokouksessa seuraavat päätökset:

§ 604 Kulttuuritoiminnan avustustoiminnan uudistus; kumppanuus- ja tapahtuma-avustukset

I vpj Sillanpää esitti, että asia palautetaan kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnalle valmisteltavaksi. Ojala, pj Innanen, Jukkola, Pietilä, Koskela ja Nurmi-Lehto kannattivat palautusesitystä. Palauttamisesta äänestettiin, ja asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun äänin 7-5.

§ 605 Konsernihallinnon ja -palveluiden toimintasäännön päivitys / Talous- ja tietohallintopalvelut ja henkilöstöpalvelut

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

§ 606 Henkilöstöjohtajan virkavaali

Kaupunginhallitus päätti valita Kokkolan kaupungin henkilöstöjohtajan virkaan filosofian tohtori Kirsi Rytkösen. Jäsen Timonen esitti käsittelyn aikana, että virka laitetaan uuteen hakuun. Esitys raukesi kannattamattomana, ja Timonen jätti eriävän mielipiteen.

§ 607 Mainos- ja viestintätoimistojen kilpailutus

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 608 Talousarvio 2022 / Soiten määräraha

Kaupunginhallitus keskusteli Soiten määrärahatilanteesta, sen vaikutuksesta kaupungin talousarvioon ja reagointivaihtoehdoista.

§ 609 Työllistämisen rahoitusmallit pitkäaikaistyöttömyyden aktivointityössä yhdistyksille ja kolmannelle sektorille

Kaupunginhallitus päätti, että kaupungin työllisyyspalvelujen harkinnanvaraisen työllistämisen määrärahaa voidaan myöntää avustuksena esityksessä mainituin perustein. Toimintaan osoitetaan enintään 200 000 euroa vuosittain työllisyyspalvelujen kustannuspaikalta, ja työttömien määrää yhdistyksissä seurataan työllisyysraportin yhteydessä.

§ 610 Avustusanomus / Kokkolan työttömät ry

§ 611 Avustusanomus / Koivuhaka-seura ry

Kaupunginhallitus päätti, ettei se myönnä anottuja toiminta-avustuksia. Avustusten myöntäminen yhdistysten jatkuvaan toimintaan ei ole kaupungin avustussääntöjen ja toimijoiden yhdenvertaisen kohtelemisen näkökulmista perusteltua. Yhdistyskentällä on tarkoitus ottaa käyttöön edellisessä pykälässä käsitellyt työllistämisen rahoitusmallit pitkäaikaistyöllisyyden aktivointiin. Tätä rahoitusta on tarkoitus hyödyntää yhdistyksille maksettavien työkokeilijoiden ja palkkatuella työllistettävien ohjauskuluihin.

§ 612 Urheilu- ja tapahtumapuiston tilannekatsaus

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 613 Kokkolan Veden kehittämistoimenpiteet

Kaupunginhallitus merkitsi Kokkolan Veden kehittämistoimenpiteet tiedoksi.

Tonttien vuokraukset ja alueiden varaamiset

Kaupunginhallitus on huhtikuussa 2020 päättänyt tarjota vapaasti haettavaksi korttelin Mustakarin läheisyydestä ja toisen korttelin Suntinvarren venevajojen pohjoispuolelta. Korttelit on varattu liike- ja palvelurakennuksille sekä matkailua palveleville rakennuksille.

 § 614 Alueen varaaminen korttelista 106-15, Tervamakasiininraitti / Mustakari

Korttelista on aiemmin varattu alue Keski-Pohjanmaan Retkimelojille. Vapaasta alueesta on tullut kolme hakemusta, joita on käsitelty kaupunkiympäristön maankäyttötiimissä. Hakemusten täydentämisen ja keskustelujen jälkeen maankäyttötiimi päätyi toukokuussa 2021 puoltamaan Medirex Oy:n hakemusta. Tämän jälkeen suunnitelmia on viimeistelty hakijan kanssa.

§ 615 Tontin 102-24-2 varaaminen, Lankuntie Halkokari / Mavela Oy

Korttelista on aiemmin varattu alueet Pohjanmaan Kulttuurihistoriallinen Puuveneyhdistys ry:lle, Kiinteistöpalvelu Pekka Pietilä Oy:lle sekä perustettavan yhtiön lukuun Juha ja Janne Penttilälle. Näiden varausten jälkeen korttelista jäi vielä vapaasti haettavaksi n. 4 800 m2:n suuruinen alue. Vapaasta alueesta on tullut kaksi hakemusta, joita on käsitelty useita kertoja kaupunkiympäristön maankäyttötiimissä. Hakemusten täydentämisen ja keskustelujen jälkeen maankäyttötiimi päätyi puoltamaan tontin varaamista Mavela Oy:lle.

Kaupunginhallitus päätti varata edellä kuvatut alueet Medirex Oy:lle ja Mavela Oy:lle 30 vuoden vuokra-ajaksi. Varaajan tulee esittää rakennusvalvontaan hyväksyttäväksi vähintään hankkeen luonnospiirustukset viimeistään 30.6.2022, jonka jälkeen varausaika jatkuu vuoden 2022 loppuun asti. Alueen hinnaksi on päätetty 12 € / m2, josta vuokra on 5 %.

§ 616 Morsiussaaren vuokrasopimusten jatkaminen

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Morsiussaaren loma-asuntotarkoitukseen vuokrattujen alueiden vuokrasopimuksia entisin ehdoin vuoden 2022 loppuun saakka.

§ 617 Monikulttuurisuusneuvoston nimeäminen toimikaudelle 2022-2023

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävänä on parantaa muista kulttuureista saapuneiden asukkaiden hyvinvointia edistämällä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, kannustamalla maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomalla kaupungin hallinnossa esiin toimintatapoja ja keinoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumista.

Kaupunginhallitus nimesi monikulttuurisuusneuvoston maahanmuuttajajäseniksi seuraavat henkilöt: José Flores Vargas, Malloy Nyakwama, Nora Kodi, Marvin Mwangi, Serah Mukami, Mustafa Al-Juburi, Morine Hawa Sesay, Jharna Neupane ja Helena Eijsberg. Kaupunginhallituksen edustajaksi nimettiin Virpi Karhu, varalle Minna Koskela.

§ 618 Vanhus- ja vammaisneuvoston nimeäminen

Kokkolan kaupungin vanhus- ja vammaisneuvosto toimii laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluissa säädettynä vanhusneuvostona. Vanhus- ja vammaisneuvosto toimii kokkolalaisten vanhusten, vammaisten ja heidän omaistensa pysyväisluonteisena yhteistyöelimenä.

Kaupunginhallitus nimesi vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet:

  • Maija Männistö (Kokkolan eläkkeensaajat), varalla Pentti Männistö
  • Mikko Vehniäinen (Ykspihlajan eläkeläiset), varalla Matti Kettunen
  • Raija Norppa (KRELL)
  • Eila Nikkarikoski (Eläkeliitto Kokkola)
  • Jörgen Forsström (Kokkolan eläkeläiset), varalla Pirkko Kultalahti
  • Asta Törmälehti, varalla Elisa Hietaharju
  • Eero Klemola, varalla Kaisa Saavalainen
  • Esa Koskimaa, varalla Terttu Mäkinen
  • Anders Nyberg, varalla Helka Sarviranta-Vuotila
  • Marjatta Luoma, varalla Esa Weckström

Puheenjohtajaksi nimitettiin Eero Klemola ja varapuheenjohtajaksi Esa Koskimaa. Kaupunginhallituksen edustajiksi nimitettiin Pekka Nurmi, varalle Mauri Salo.

§ 619 Edustajien nimeäminen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan

Kaupungin edustajiksi Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen johtokuntaan toimikaudelle 2022 – 2025 nimettiin kaupunginjohtaja Stina Mattila (varalle strategiapäällikkö Piia Isosaari) ja Jyrki Ojala (varalle Emilia Teerikangas). Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

§ 620 Aluevaalilautakuntien täydentäminen

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä jo esitetyt täydennykset ja oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sihteerintäydentämään lautakuntia yllättävien poissaolojen varalta

§ 621 Kaupunkiympäristön asiakaspalauteryhmän perustaminen

Kaupunkiympäristön palvelu- ja erilaisiin lupaprosesseihin kohdistuvien palautteiden käsittelylle päätettiin perustaa erillinen asiakaspalautteita käsittelevä työryhmä, joka koostuu sekä viranhaltijoista että poliittisista päätöksentekijöistä. Ryhmänkeskeisenä tehtävänä on käsitellä kirjallisesti saapuva kaupunkiympäristön toimintaa koskeva asiakaspalaute sekä kehittää, yksinkertaistaa ja sujuvoittaa kaupunkiympäristön palveluprosesseja.

Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen ryhmään pj Sari Innasen ja Minna Koskelan. Myös kaupunkirakennelautakunta sekä rakennus- ja ympäristölautakunta nimeävät edustajansa ryhmään.

§ 622 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Moniammatillisen jalkautuvan ryhmän perustaminen nuorten tueksi Kokkolaan

Kaupunginhallitus merkitsi aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet tiedoksi ja katsoi asian tulleen käsitellyksi. Asia etenee seuraavaksi valtuustoon.

 

KH 14.12. esityslista / pöytäkirja