Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 12.9.

Kaupunginhallituksen esityslistalla on muun muassa Akkalankankaan tuulivoimayleiskaavan käynnistäminen Ullavaan, Norpanjärven kaakkoispuolelle ja Ullavanjärven pohjoispuolelle. Hankeyhtiö Neoen suunnittelee alueelle vähintään 35 tuulivoimalan kokonaisuutta. Strategisessa aluerakenneyleiskaavassa alue on osoitettu maakuntakaavan mukaiseksi tuulivoima-alueeksi. Yleiskaava hyväksytään aikanaan valtuustossa.

Kaupunginhallitus päättää käynnistää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisen Annan ja Elisabetin hautausmaiden yhteyteen. Asia liittyy kaupungin ja seurakuntayhtymän elokuussa laatimaan aiesopimukseen, jossa kaupunki myy maa-aluetta seurakuntayhtymälle hautausmaiden laajennuksia varten. Asemakaavan muutos hyväksytään valtuustossa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos käynnistetään myös Pohjoisväylällä Tehtaankadun ja Ouluntien väliselle osuudelle. ELY-keskuksen hallinnoima tiealue muutetaan katualueiksi ja siirretään kaupungin omistukseen.

Esillä on myös maakauppa-asioita: kaupunki on ostamassa Piispan tilan Hauintien ja Perhonjoen varresta, samoin kuin Turen metsätilan Jyväskyläntien läheltä ja kaksi tilaa Saarikankaan vedenottamon suoja-alueelta.

Esityslista 12.9.2022