Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus 14.3.2022

Kokkolan kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessa kaupungin valmiussuunnitelman yleisen osan päivityksen. Valmiussuunnitelmassa esitetään kaupungin varautumisen päälinjaukset, ja sitä päivitetään säännöllisin väliajoin. Seuraavaksi kaupungin toimialat ja konserniyhtiöt päivittävät omat valmiussuunnitelmansa.

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin tulipalon vakuutuskorvauksen, ja päätti Ukrainan sodan uhrien tukemisesta Unicefin kautta ohjattavalla 20.000 € lahjoituksella.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti seuraavat kaavoitukseen ja tontteihin liittyvät asiat:

  • Linnusperä (2. vaihe) – Indolan pohjoisosan asemakaava ja asemakaavamuutos määrättiin voimaan lukuunottamatta 151. kaupunginosan kortteleita 11, 12 ja 13.
  • Kälviän Isonkedontien länsipuolella käynnistetään asemakaavan laatiminen. Alueelle on tarkoitus muodostaa pientalorakentamiseen sopivia tontteja.
  • Pihtinevan tuulivoimayleiskaavan laatiminen käynnistetään. Suunnittelualue sijoittuu Kälviän ja Ullavan välille, seututien 757 molemmin puolin. Tuulivoimahanketta rakentava yhtiö OX2 suunnittelee alueelle noin 50-80 tuulivoimalasta koostuvaa kokonaisuutta, jonka yhteenlaskettu teho olisi noin 400 – 800 MW.
  • Koivuhaassa varataan tontti osoitteessa Saukonpolku 1 Rakennusurakointi S. Tikakoski Oy:lle. Tontille on ai­ko­mus toteuttaa monipuolinen ja yhteisöllinen seniori- ja hybridiasumisen palvelukiinteistö.
  • Vikån alueella varataan tontti osoitteessa Ankkurikuja 3 Kehitysvammaisten Palvelusäätiölle. Tontille on aikomus toteuttaa kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö.
Pöytäkirja 14.3.2022