Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittamista

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittamiseen varataan enintään 27,5 miljoonaa euroa vuosien 2024 – 2026 aikana. Pääomittamisella ei ole vaikutusta hankkeen kokonaisbudjettiin.

Urheilupuisto-hankkeen kokonaisbudjetti on 74,9 miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy monitoimiareena ja jalkapallokenttä, harjoitusjäähalli sekä jäähallin peruskorjaus. Omistajan pääomitus vahvistaisi hankkeen toteuttavan Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomarakennetta.

”Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomittaminen on perusteltua, jotta Urheilupuisto-hanke etenee”, toteaa kaupunginjohtaja Stina Mattila.

Talousjohtaja Mikko Tornikosken mukaan yhtiön mahdollinen pääomittaminen on perusteltua myös kaupunkikonsernin rahoituksen kokonaistaloudellisuuden näkökulmasta. ”Pääomittaminen ei kasvata hankkeen kokonaiskustannuksia, vaan sen tarkoituksena on toteuttaa rahoitus järkevällä ja kestävällä tavalla”, sanoo Tornikoski.

Pääomittaminen huomioidaan osana kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmaa sekä talousarvion laadinnassa vuosittain yhtiön esittämän pääomitusehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus kävi lähetekeskustelun Urheilupuisto-hankkeen ensimmäisestä kehitysvaiheesta

Kaupunginhallitus kävi maanantaina myös lähetekeskustelun Urheilupuiston ensimmäisestä kehitysvaiheesta.

Kaikkiaan kokonaisuuteen sisältyy yhteensä neljä kehitysvaihetta (KAS 0-3), joissa rakennukset ja työ suunnitellaan, sekä kolme toteutusvaihetta (TAS 1-3), joissa rakentaminen tapahtuu.

Hybridiareenan, eli monitoimiareenan ja jalkapallokentän kehitysvaihe (KAS 1) on valmis. Hybridiareenan osuus kokonaisbudjetista (74,9 M€) on noin 56 miljoonaa euroa. Harjoitusjäähallin budjetti tarkentuu kehitysvaiheessa KAS 2 ja jäähallin saneerauksen budjetti kehitysvaiheessa KAS 3.

KAS 1-vaiheen aikana monitoimiareenalle ja jalkapallokentälle on tehty suunnitelma, johon sisältyvät muun muassa tavoitekustannukset, käyttötalouslaskelmat, piirustukset, kaaviot, kuvat, rakennuslupahakemukset ja muut suunnitelmat, joita toteutuksen aloittaminen edellyttää.

Kokkolan Urheilupuisto Oy ja hankkeen ohjausryhmänä toimiva kaupunginhallitus käsittelevät siirtymistä TAS 1-vaiheeseen sen jälkeen, kun kaupunginvaltuusto on päättänyt Kokkolan Urheilupuisto Oy:n pääomituksesta.

Kehitys- ja toteutusvaiheet sekä niiden tavoiteaikataulu

KehitysvaiheVaiheen sisältöToteutusvaiheVaiheen sisältö
KAS 0Allianssin projektisuunnittelu ja budjetointi (valmistui lokakuussa 2022)
KAS 1Monitoimiareenan ja jalkapallokentän suunnittelu ja tavoitekustannus (valmistuu syksyllä 2023)TAS 1Monitoimiareenan toteutus (syksy 2023 – syksy 2025)
KAS 2Harjoitusjäähallin suunnittelu ja tavoitekustannus (syksy 2023)TAS 2Harjoitusjäähallin ja jalkapallokentän toteutus (kevät 2024 – syksy 2025)
KAS 3Jäähallin saneerauksen suunnittelu ja tavoitekustannus (syksy 2024)TAS 3Jäähallin saneerauksen toteutus (kesä – syksy 2025)