Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee kasvuohjelmaa sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa

Kaupunginhallitus päättää maanantain 20.5. kokouksessaan kasvuohjelman sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksymisestä.

Molemmat kehittämisohjelmat tukevat ja tarkentavat kaupunkistrategian tavoitteita. Aiemmin elinvoimaohjelman nimellä tunnettu kasvuohjelma tähtää entistä voimakkaammin kasvun skenaarion luomiseen. Se tukee erityisesti strategian painopisteitä työllisyys ja toimivat työmarkkinat sekä yrittäjäystävällisyys. Kasvuohjelma on laadittu vuosille 2024–2027.

Kasvuohjelman tavoitteena on luoda ja kehittää yhteistyötä, joka tukee kasvua. Sen pääteemoja ovat työllisyyden ja elinkeinojen lisäksi ennakoiva maankäyttö, infran kehittäminen ja asuminen sekä elämyksellisyys. Ohjelma ohjaa kaupungin omaa toimintaa ja tavoitteellista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pohjautuu kaupungin arvoihin ja kuntien lakisääteiseen velvollisuuteen edistää suunnitelmallisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta toiminnassaan ja palveluissaan.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteita ovat syrjimätön vapaa-aika, yhdenvertaisempi Kokkola sekä seurannan ja osaamisen kehittäminen. Suunnitelmaa on valmisteltu poikkihallinnollisesti, ja suunnittelun koordinoinnista on vastannut kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnittelun tavoitteena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa kaupungin toiminnassa ja palveluissa. Toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnittelu puolestaan ehkäisee syrjintää ja edistää yhdenvertaisuutta kaupungin palveluissa ja toiminnassa muista yksilöön liittyvistä näkökulmista. Näitä ovat esimerkiksi ikä, terveydentila, alkuperä, äidinkieli tai poliittinen suuntautuminen.