Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontuu 22.11.

Kokkolan kaupunginhallitus kokoontuu jälleen maanantaina 22.11. Kokouksessa käsitellään muun muassa sivistyslautakunnan jakoa kahteen osaan, varhaiskasvatuksen Kirkonmäen tontin esiselvitystä sekä Port Towerin ja Snellman-salin laajennushankkeita.

Sivistyslautakunta jaetaan kahteen osaan

Sivistyslautakunnan rakennetta päätettiin arvioida kuntavaalien jälkeen käydyissä puolueiden neuvotteluissa. Syksyllä kokoontunut selvitystyöryhmä esittää, että nykyinen sivistyslautakunta jaetaan kahteen osaan: opetus- ja kasvatuslautakunnaksi sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnaksi. Opetus- ja kasvatuslautakunta vastaa opetus- ja varhaiskasvatuspalveluista, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puolestaan nuoriso-, kirjasto-, museo-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Myös ehkäisevän päihdetyön vastuu siirtyy kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle. Sivistystoimialan viranhaltijaorganisaatio säilyy ennallaan.

Uusi päiväkoti Kirkonmäen tontille

Kaupunginhallitus päätti helmikuussa 201 perustaa työryhmän, joka selvittää hankkeen viitteellistä aikataulua, varhaiskasvatusyksikön kokoa ja siihen yhdistettäviä yksiköitä. Selvityksessä otetaan kantaa myös siihen, onko kaupungin perusteltua rakennuttaa itse, vuokrata uudisrakennuskohde vai järjestää palvelu yksityisenä palvelutuotantona. Kirkonmäen alueen on todettu soveltuvan hyvin päiväkodin sijaintipaikaksi.

Työryhmä esittää, että Kirkonmäen tontille rakennettaisiin päiväkotiyksikkö, jossa on 10 ryhmää. Rakennus korvaisi käyttöikänsä päässä olevien Kiviniityn, Keltaviirin ja Tervanpolttajan päiväkotien nykyiset tilat. Rakennuksen suunnittelussa huomioidaan erityisesti lapsen mittakaava sekä eri ryhmien tarvitsema tilat. Päiväkoti toteutettaisiin palvelusetelimallilla, jossa rakentamisen investoinneista ja varhaiskasvatuspalvelujen toteutuksesta vastaa yksityinen toimija. Esityksen mukaan sivistyskeskus käynnistää hankinnan suunnittelun ja vastaa hankkeen kilpailuttamisesta.

Port Tower II –hankkeen ja Kiinteistöosakeyhtiö Kokkolan Snellmanin pääomitukset

Kaupunginhallitus päättää pääomituksista ja takauksista, jotka liittyvät Port Towerin laajennushankkeeseen ja Snellman-salin laajentamiseen. Port Towerin laajennus on elinkeinopoliittisesti tärkeä hanke, joka mahdollistaa sekä nykyisten vuokralaisten kasvun, että uusien toimijoiden sijoittumisen alueelle. Laajennusosaan on jo tehty runsaasti tilavarauksia.

Snellman-salin päivitys Musiikkikeskus Snellmaniksi mahdollistaa kulttuuripalvelujen tarjonnan lisäämisen, ja kehittää Kokkolan kokous- ja kongressitiloja. Tapahtumat vahvistavat koko maakunnan kulttuuri- ja elinkeinoelämää sekä matkailua. Hanke mahdollistaa myös kansainvälisesti tunnetun Keski-Pohjanmaan Kamariorkesterin toimintojen kehittämisen akustisesti loistavan konserttisalin yhteydessä.

Maanantaina kokoontuvassa konserni- ja kaupunkikehitysjaostossa käsitellään muun muassa kaavoituskatsausta. Vuosittainen kaavoituskatsaus esittelee kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet. Siinä kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Katsaus esitellään seuraavaksi valtuustoseminaarissa, jonka se etenee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaavoituskatsaus julkaistaan käsittelyn jälkeen myös kokkola.fi-verkkosivulla.

Esityslista 22.11.