Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuusto päätti talousarviosta

Kokkolan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuun kokouksessa talousarvion vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024. Vuoden 2022 verotus pysyy nykytasolla, lukuun ottamatta vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroa, joka laskee nykyisestä 0,7 prosentista 0,6 prosenttiin. Tuloveroprosentti on 21,50.

Alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille maksettava kuntalisä, Kokkolatuki nousee 80 eurosta 160 euroon. Kokkolatuen nosto herätti runsaasti keskustelua. Äänestyksen jälkeen tuen tuplaaminen hyväksyttiin äänin 28 – 15. Tuki maksetaan alle kolmevuotiaiden lasten vanhemmille, mikäli perhe on oikeutettu kotihoidontukeen ja perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona.

Valtuusto keskusteli vilkkaasti myös Soiten palveluostoihin varattavan määrärahan pienentämisestä. Äänestysten jälkeen hyväksyttiin kaupunginhallituksen pohjaesitys 181 miljoonaa euroa.

Talousarvioon tehtiin myös lukuisia tekstilisäyksiä. Esimerkiksi Raatihuoneen tulevasta käytöstä tehdään selvitys ennen sen korjaussuunnitelmaa. Selvitys tehdään myös kaupungin toimitilojen hiilineutraalisuudesta.

Esitysten mukaisesti hyväksyttiin Soldatskärin ja Varvin asemakaava ja kaava, pelastuslautakunnan jäsenten valinta sekä yliopistokeskuksen professuurien ja maisteriohjelmien rahoitus.

Kokouksen päätteeksi äänestettiin vielä valtuuston seminaarityöskentelyn periaatteista. Nykykäytännön mukaan seminaareihin ja valtuuston iltakouluihin osallistuvat varsinaiset valtuutetut. Kaupunginhallituksen esityksen mukaan tilaisuuksiin kutsuttaisiin myös varavaltuutetut. Äänestyksen jälkeen päätettiin, että varavaltuutetuilla tulee olla oikeus osallistua valtuuston iltakouluihin ja seminaareihin, mutta korvaus niihin osallistumisesta maksetaan vain varsinaisille valtuutetuille.

Kokouksessa tehtiin neljä valtuustoaloitetta. Aloitteiden aiheina olivat liikenneturvallisuuden parantaminen Koivuhaan ja Ykspihlajan välisellä alueella, selvitys talvikäyttöön sopivasta skeittiparkista, kaupungin ostolaskujen julkaiseminen avoimena datana sekä kantakaupungin ulkopuolisten alueiden pienteollisuus- ja yritystonttien aktiivinen markkinoiminen potentiaalisille yrittäjille.

 

Esityslista / pöytäkirja