Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston lokakuun kokous

Kokkolan kaupunginvaltuusto kokoontuu lokakuun kokoukseensa maanantaina 11.10. klo 18.00. Kokousta voi seurata livelähetyksenä kaupungin verkkosivulla. Esityslistalla ovat muun muassa vuoden toinen osavuosikatsaus, lasten ja nuorten hyvinvointirahaston perustaminen, vuosien 2021-2023 Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma ja elokuun työllisyyskatsaus.

Kaupungin ja tytäryhteisöjen osavuosikatsauksen tammi-elokuun tulos oli selvästi ennakoitua parempi. Kaupungin kokonaistulot ovat kehittyneet hyvin verotulokertymän ja valtionosuuksien ansiosta. Nollatulokseen pääseminen edellyttää kuitenkin loppuvuodelle tiukkaa kulukuria ja Soiten lisälaskun pysymistä ennakoidun suuruisena.

Valtuustolle tuodaan esitys lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointirahaston perustamisesta. Rahaston pääomaksi siirrettäisiin testamentti- tai muina lahjoituksina saadut varoja sekä kaupungille 400-vuotisjuhlavuonna osoitetut rahalahjoitukset. Rahaston tarkoituksena on edistää Kokkolassa olevien alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä yhdenvertaisuutta harrastamisessa ja vapaa-ajantoiminnassa, sekä parantaa vapaa-ajan palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelman viideksi tavoitteeksi vuosille 2021 – 2023 on valittu lapsen oikeuksien sisältyminen lasten kannalta keskeisiin kuntaa ohjaaviin asiakirjoihin ja suunnitelmiin, haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja perheiden näkökulman huomioiminen, kiusaamisen ehkäisy ja yhteisöllisyyden edistäminen, lasten ja nuorten näkemyksien huomioiminen kaupunkiympäristön suunnittelussa sekä harrastukset ja vapaa-ajanviettopaikat.

Elokuun työllisyyskatsauksessa todetaan, että työttömien työnhakijoiden osuus on Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella laskenut yli 29 % vuoden takaisesta. Myös nuorten työttömien määrä on pienentynyt 36 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä sen sijaan on kasvanut, mihin osaltaan ovat vaikuttaneet koronapandemian seuraukset.

Kokouksen esityslista