Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktiges sammanträde 11.10

Stadsfullmäktige sammanträder  måndag 11.10  kl. 18.00. Du kan följa med sammanträdet via länken, som öppnas 15 minuter före sammanträdets början. På föredragningslistan finns det bl.a. delårsrapport 2/2021, inrättande av en välfärdsfond för barn, unga och familjer, verksamhetsplan Barnvänlig kommun 2021-2023, och sysselsättningsöversikt augusti 2021.

Föredragningslistan 11.10.