Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.12.

Kokkolan kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 13.12. viimeistä kertaa tänä vuonna.

Kokouksen päätökset pykälittäin

§ 152 Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali suoritettiin suljettuna lippuäänestyksenä. Kuntaliiton valtuuskuntaan valitaan yhteensä 66 jäsentä ja heidän varajäsenensä. Jäsenet valitaan vaalipiireittäin asukasluvun suhteessa. Kokkola kuuluu Vaasan vaalipiiriin, josta valitaan suoraan vaalituloksen perusteella 5 jäsentä (+ varajäsenet). Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2020) vastaava äänimäärä, Kokkolalla 47 736.

 

§ 153 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimus

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muutokset hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

§ 154 Asemakaava ja asemakaavan muutos / Linnusperä (2. vaihe) – Indolan pohjoisosa / hyväksyminen

Linnusperän 2. vaihe – Indolan pohjoisosa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

§ 155 Sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi

Merkittiin tiedoksi.

 

§ 156 Talousraportti 10/2021 ja konserniraportti 9/2021

Talousraportti 10/2021 ja konserniraportti 9/2021 merkittiin tiedoksi.

 

§ 157 Talousarviomuutos / Työsuojelu

§ 158 Talousarviomuutos / Kokkolan luonnontieteellisen museon Kiepin korjaaminen tulipalon johdosta

§ 159 Talousarviomuutos / Työterveyshuollon kustannukset

§ 160 Talousarviomuutos ja Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n pääomitus / Port Tower II -laajennus

§ 161 Talousarviomuutos ja Kiinteistö Oy Kokkolan Snellmanin pääomitus ja takaus / Musiikkikeskus Snellman

Kokouksessa käsiteltiin useita talousarviomuutoksia, jotka hyväksyttiin ilman keskusteluja. Myös Kokkolan Teollisuuskylä Oy:n pääomitus / Port Tower II –laajennus sekä Kiinteistö Oy Kokkolan Snellmanin / Musiikkikeskus Snellmanin pääomitus ja takaus hyväksyttiin keskusteluitta.

 

§ 162 Hallintosääntömuutos / Sivistyslautakunnan lautakuntarakennemuutos

Kaupunginhallitus päätti sivistyslautakunnan lautakuntarakenteen muutoksesta. Aiempi sivistyslautakunta nimetään opetus- ja kasvatuslautakunnaksi, ja sen lisäksi perustetaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Samoin myönnettiin muutokseen liittyvät seuraavat vapautukset luottamustehtävistä esitysten mukaisesti:

§ 163 Vapautus luottamustehtävästä / Markus Anttila

§ 164 Vapautus luottamustehtävästä / Esa Saari

§ 165 Vapautus luottamustehtävästä / Elina Ihanus

 

§ 166 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenten vaali

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan valittiin 10 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat

 • Markus Anttila (varalla Ilkka Jäntti)
 • Stefan Anderson (varalla Jan Molander)
 • Jani Jumppanen (varalla Janne Pikkarainen)
 • Sofia Väisänen (varalla Sara Ojala)
 • Hannu Kippo (varalla Tuomo Viherjuuri)
 • Ulpu Keränen (varalla Susanna Heinua)
 • Matti Kalliokoski (varalla Jarmo Lahnalampi)
 • Juha Puurula (varalla Patrik Friis)
 • Susanna Ahtinen (varalla Merja Passoja)
 • Elina Ihanus (varalla Kaisa Möttönen).

Puheenjohtajaksi valittiin Markus Anttila ja varapuheenjohtajaksi Stefan Anderson. Nuorisovaltuustoa pyydetään ilmoittamaan edustajansa aloittavaan lautakuntaan.

 

Vastaukset valtuustoaloitteisiin

Kokouksessa merkittiin tiedoksi vastaukset seuraaviin valtuustoaloitteisiin, joiden katsottiin tulleen käsitellyiksi:

§ 167 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Tarve lisäresurssille eläinlääkäripäivystyksessä

§ 168 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Mobiilivapaa koulu

§ 169 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Varhaiskasvatuksen tilat Marinkaisiin

§ 170 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kokkolalisä

§ 171 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kokkolan kaupungin toimipaikkojen liputtamiselle Yrittäjän päivänä 5.9.

 

§ 172 Vastaus valtuustoaloitteisiin / Ilmastoaloite Kokkolan kaupungin liittymiseksi Hinku-verkostoon ja kaupunkilaisten tulee saada tietää, miten kaupunki valmistautuu ilmastonmuutokseen liittyvään hiilineutraalisuustavoitteeseen vuodelle 2035

Hiilineutraalisuus on kirjattu uuteen kaupunkistrategiaan, joka tulee valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2022 alussa. Äänestyksen jälkeen asia päätettiin palauttaa uuteen valmisteluun äänin 31 – 12.  Pykälän käsittelyn aikana puheenjohtajaksi siirtyi valtuuston varapuheenjohtaja Johanna Paloranta.

 

§ 173 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Hankinta- sekä hankeasiantuntijan rekrytointi

Keskustelussa esitettiin asian palauttamista uuteen valmisteluun. Palauttamista kannatettiin yksimielisesti.

 

§ 174 Vastaus valtuustoaloitteeseen / Kokkola reilun kaupan kaupungiksi ja hybridiareenalle ympäristömerkki

Keskustelussa esitettiin asian palauttamista uuteen valmisteluun. Äänestyksen jälkeen valtuustoaloitteen käsittelyä päätettiin jatkaa ja aloitteen katsottiin tulleen käsitellyksi.

 

§ 175 Valtuustoaloite / Kuntalaki 34 §

Asiasta käytiin vilkas keskustelu, ja tehtiin sekä muutosesitys että palautusesitys, joka raukesi kannattamattomana.   Tilapäisen valiokunnan asettamisesta ja kokoonpanosta päätettiin äänin 28 – 15. Tilapäiseen valiokuntaan valittiin Riitta Rahkola (pj), Risto Koljonen (varapj), Timo Sillanpää, Juha Puurula ja Marlén Timonen, ja varalle Hannu Kippo, Kauko Niemi, Hanna Cygnel, Markus Anttila ja Emma Haapasaari.

 

Valtuustoaloitteet

Kokouksessa jätettiin neljä valtuustoaloitetta:

 • Innanen: Mielenterveyspalvelut
 • Kippo: Ilmaiset uimahallikäynnit omaishoitajille
 • Ojala: Kyläkoulut elinvoiman takaajana
 • Koljonen: Yleisöluistelukenttä Kauppatorille
Esityslista / pöytäkirja 13.12.