Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 4.4.2022

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi joulukuun 2021 työllisyyskatsauksen. Tiedoksi merkittiin myös tammi-helmikuun 2022 talousraportti.

Valtuusto päätti kaupungin osallistumisesta Yliopistokeskus Chydeniuksen sosiaalityön professuurin rahoitukseen kaudella 2022 – 2024 vuosittain 55 000 eurolla. Vuoden 2022 rahoitukseen myönnettiin lisämääräraha.

Perusopetuksen palveluverkon muutosten arviointi

Perusopetuksen palveluverkon muutoksia arvioitiin Öjan, Rahkosen ja Veikko Vionojan koulujen osalta. Arviointi perustuu kaupunginvaltuuston vuonna 2019 tekemään päätökseen.

Valtuusto päätti  muuttaa oppilasmäärän alarajaa 48 oppilaasta 24 perusopetuksen oppilaaseen. Kokouksessa tehtiin muutosesitys (Paananen), jossa oppilasmäärän alaraja olisi 28. Äänestyksen jälkeen oppilasmäärän alaraja päätettiin pitää kaupunginhallituksen pohjaesityksen mukaisesti 24 oppilaassa äänin 22 – 21. Taloussuunnitelmaan merkitystä yhden koulun lakkauttamisesta ja siihen liittyvästä 95 000 euron säästötavoitteesta luovuttiin.

Koulujen lakkauttamista päätettiin arvioida kahden peräkkäisen lukuvuoden oppilasmäärän mukaisesti. Oppilasmääriä tarkastellaan elokuun lopun tilanteen mukaan.

  • Mikäli Öjan koulun oppilasmäärä olisi kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 24 oppilasta, koulu lakkautetaan lukuvuoden päättyessä. Oppilaiden sijoittamisesta muihin kouluihin päätetään erikseen.
  • Mikäli jommankumman Ullavan koulun perusopetuksen oppilasmäärä olisi kahtena peräkkäisenä lukuvuonna alle 24 oppilasta, Rahkosen koulu lakkautetaan lukuvuoden päättyessä ja sen oppilaat sijoitetaan Veikko Vionojan kouluun. Tästä tehtiin kokouksessa muutosesitys (Koskela), jonka mukaan valtuusto päättää lakkautettavan koulun ja sen, mihin kouluun oppilaat siirtyvät. Muutosesitys hyväksyttiin äänin 32 – 10 (yksi tyhjä).
  • Jos koulu lakkautetaan, valtuusto päättää erikseen kuinka toimitaan kaupungin omistaman koulukiinteistön sekä kaupungin siinä järjestämien palvelujen osalta jatkossa.

Valtuustoaloitteet

Valtuusto merkitsi tiedoksi vastaukset kahteen valtuustoaloitteeseen, ja katsoi niiden tulleen käsitellyksi. (Ilmastoaloite Kokkolan kaupungin liittymiseksi Hinku-verkostoon ja kaupunkilaisten tulee saada tietää, miten kaupunki valmistautuu ilmastonmuutokseen liittyvään hiilineutraalisuustavoitteeseen vuodelle 2035). Strategiakauden 2022 – 2025 menestystekijöiksi on määritelty kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomioiminen päätöksenteossa ja resursseissa, uudistuvien energiatuotantomuotojen edistäminen ja ilmastotietoisuuden lisääminen sekä kotitalouksien tukeminen ja liittyminen HINKU -verkostoon.

RKP:n valtuustoryhmä jätti uuden valtuustoaloitteen, joka koskee varhaiskasvatuksen työntekijöiden ulkotyövaatteita. Aloitteen mukaan kaupunki työnantajana tarjoaisi varhaiskasvatuksen työntekijöiden käyttöön ulkotyövaatteet tai vaihtoehtoisesti maksaisi heille vaaterahan.

Pöytäkirja 4.4.