Hyppää sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.5.2022

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen mukaisesti Tankarin ranta-asemakaavan. Kaavaratkaisu suojelee saaren erityistä ympäristöä ja mahdollistaa matkailun toteuttamisen kestävällä tavalla.  Kaavassa on myös ratkaistu lomarakennusten terassien ja saunojen rakentaminen, mikä yhtenäistää ja tasapuolistaa alueen asuinoloja.

Kaava mahdollistaa kahden uuden kulttuuriympäristöä palauttavan rakennuksen sekä kahden venevajan rakentamisen ja luotsiasemarakennuksen vähäisen laajentamisen. Laajennus ja uudet rakennuspaikat mahdollistavat entistä monipuolisemman matkailu- ja virkistyskäytön.

Louhosalueiden osayleiskaava Kokkolan alueelle sijoittuvien Syväjärven ja Rapasaaren osalta hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Valtuusto merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstöraportin 1-3/2022. Myös edellisen valtuustokauden kaupunkistrategian ”Rohkeasti uudistuva Kokkola 2018 – 2021″ loppuarviointi hyväksyttiin.

Kokouksessa käytiin läpi myös edellisen toimikauden aikana tehtyjen ja vielä kesken olevien valtuustoaloitteiden tilannekatsaus. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi aloitteiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Voimassa pidetään aloitteet 1 (Systemaattinen prosessien parantaminen käyttöön), 3 (Hankinta- ja hankeasiantuntijan rekrytointi), 4 (Seututie 757 Kälviä-Ullava), 5 (Kaustarin alueen liikenneturvallisuuden parantaminen), 6 (Joustavuutta koulumatkapäätöksiin), 7 (Kokkolan vetovoimasta huolehtiminen työvoiman suhteen), 8 (IB-lukio Kokkolaan), 9 (Valtatie 8 turvallisuus), 11 (Talviajan skeittiparkki), 14 (Omaishoitajien ilmaiset uimahallikäynnit) ja 15 (Yleisöluistelukenttä Kauppatorille).

Aloitteet 2 (Ensilumenlatu Santahakaan), 10 (Liikenneturvallisuuden parantaminen Koivuhaan ja Ykspihlajan välisellä alueella), 12 (Pienteollisuus ja yritystoiminta kantakaupungin ulkopuolella) ja 13 (Mielenterveyspalvelut) hyväksyttiin kaikki esitysten mukaisesti.

Uusia valtuustoaloitteita jätettiin yksi: Ei tuulivoimakaavoitusta Kokkolaan (Ulpu Keränen).

Pöytäkirja 9.5.2022