Hyppää sisältöön

Kaupunki luopuu öljylämmityksestä kiinteistöissään

Kokkolan kaupunki liittyi työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton väliseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) tämän vuoden toukokuussa. Vapaaehtoinen energiatehokkuussopimustoiminta on ensisijainen keino täyttää EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaiset suhteellisen tiukat energiatehokkuusvelvoitteet.

KETSillä pyritään ensisijaisesti parantamaan energiatehokkuutta sekä edistämään uusiutuvan energian käyttöä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kaupungin energiansäästötavoite on 7,5 % vuoden 2021 energiankulutuksesta. Tavoite tulee saavuttaa vuoteen 2025 mennessä.

”Olemme laatineet kaupungille energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään KETSin mukaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Toimintasuunnitelma viedään kaupunkirakennelautakunnan hyväksyttäväksi marraskuussa”, kertoo ilmastoasiantuntija Jenni Silvola.

”Energiatehokkuustoiminnan pääpainona meillä on lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja luopua fossiilisista polttoaineista. Vuonna 2021 kaupungin kiinteistöissä öljylämmitykseen kului yhteensä noin 360 000 litraa polttoöljyä. Toteutamme vuoden 2025 loppuun mennessä lämmitystavan muutokset kaupungin suurimmissa öljylämmityskohteissa”, toteaa kaupunkitoimitilojen isännöitsijä Klaus Kangas.

”Olemme jo saavuttaneet osan 7,5 prosentin energiansäästötavoitteesta. Olemme liittyneet KETSiin kesken sopimuskauden 2017–2025, ja voimme raportoida energiansäästötoimenpiteiksi kaikki sopimuskauden aikana toteutetut toimenpiteet, joiden säästövaikutus on edelleen voimassa.” Silvola kertoo.

Sopimuskaudella kaupunki on mm. saneerannut rakennusautomaatiojärjestelmät Veikko Vionojan ja Kälviän kirkonkylän kouluilla sekä asentanut jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän VesiVeijariin. Kaupungintalon ja Ykspihlajan koulun katoille on asennettu aurinkosähköjärjestelmät. Lisäksi on toteutettu paljon pienempiä käyttöteknisiä toimenpiteitä kuten ilmanvaihdon ja valaistuksen optimointeja.