Hyppää sisältöön

Kaupunki päättää talousarvioraamista – säästöjä haetaan palveluista, myös kunnallisveroja tarkastellaan

Kokkolan kaupunginhallitus päättää vuoden 2025 talousarvioraamin hyväksymisestä ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmasta.

Helmikuussa 2024 käynnistetyssä talousohjelmassa tarkastellaan kaupungin palvelujen tehostamista tai lakkauttamista, investointien priorisointeja, uudelleentarkastelua tai niistä luopumista. Esillä ovat myös kokonaisverotuksen kriittinen tarkastelu sekä omaisuuden myynti ja konserniyhtiöiden tuloutukset.

Kaupungin tulos ilman säästötoimenpiteitä ja verojen nostoa olisi vuosien 2024-2026 aikana yhteensä -29,5 miljoonaa euroa. Toiminnasta säästöjä ennakoidaan tällä hetkellä saatavan 7 miljoonan euron verran.

Ennakoidut säästöt kaupungin toiminnasta eivät yksin riitä, vaan myös kunnallisveron tasoa tarkistetaan. Talousarvioraamissa laskennallinen korotustarve on 0,9 %-yksikköä, jonka mukaan vuoden 2025 kunnallisveroprosentti olisi 9,8 %. Tämänhetkinen kunnallisveroprosentti on 8,9 %.

Valtion budjetti, verotulot ja valtionosuuksien ennuste tarkentuvat loppuvuoden aikana. Samanaikaisesti tarkentuvat myös kaupungin talousohjelman toimenpiteiden talousvaikutukset. Suunnitelmien muutoksiin on varauduttava tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla. Talousarvion 2025 laadinta on parhaillaan käynnissä.

Taustalla kuntatalouden ennusteiden heikentyminen

Valtionvarainministeriön julkisen talouden suunnitelma vuosille 2025-2028, eli kevään 2024 kuntatalousohjelma julkaistiin huhtikuussa. Sen mukaan kuntatalouden ennuste on heikentynyt ja kuntien odotettua korkeampi kuntien menotaso varjostaa tulevia vuosia.

Kuntatalouden ennusteiden heikentyessä kaupunki on tilanteessa, jossa ilman toimenpiteitä vuosikatteet eivät riitä kattamaan poistoja ja nettoinvestointeja. Samanaikaisesti kaupungin menot kasvavat ja rahoituspohja kaventuu.

Arvioiden mukaan kaupungin talouskehityksen kannalta positiiviset vaikutukset tulevat viiveellä, eivätkä vaikuta vielä vuoden 2025 aikana. Näitä myönteisiä asioita ovat mm. positiivinen väestönkasvu, yritysten sijoittumiset ja työllisyystilanne sekä alueen tuulivoiman lisääntyminen. Näitä ei tässä vaiheessa ole huomioitu talousarvioraamissa.